Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
pedagogové

Mgr. Lucie Lukášová Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Absolvovala brněnskou konzervatoř (příčná flétna, ve třídě prof. Judity Menclové). V letech 1995 – 2001 vystudovala obory hudební věda a čeština na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2008 dokončila postgraduální studium hudební vědy na téže fakultě.

Během univerzitního studia absolvovala zahraniční stáž na Helsingin Yliopisto (Helsinská univerzita), kde se věnovala převážně obecné a hudební sémiotice.V letech 1993-2001 vyučovala hru na příčnou flétnu a komorní hru na ZUŠ v Letovicích.

Od roku 2000 působí na Konzervatoři Brno jako učitelka dějin hudby, soudobé hudby, historicko estetického semináře a českého jazyka a literatury, od roku 2006 je vedoucí oddělení hudební teorie, skladby a dirigování. Je členkou České společnosti pro hudební vědu.

Odborné práce

Armidy ve Vídni. Prolínání francouzského a italského stylu v díle Tommasa Traetty, Antonia Salieriho a Christopha Willibalda Glucka. (disertační práce, 2008

Joseph Haydn: Armida. Haydn a opera seria (diplomová práce oboru hudební věda, 2001)

Rozmlouvání Petra Svatého se Pánem. Prostopravda Mikuláše Dačického z Heslova. Srovnání dvou satir ze 16. století. (závěrečná ročníková práce v oboru český jazyk a literatura, 1999)

Hudebně rétorické figury v kantátovém díle Harmonischer Gottes-Dienst G. Ph. Telemanna (závěrečná seminární práce 1. cyklu studia oboru hudební věda,1999)

Specializuje se na problematiku opery ve Vídni ve 2. polovině 18. století a na otázky interpretace hudby 17. a 18. století.

Publikace ve sbornících a odborných časopisech (recenze, odborné články), texty programů pro Filharmonii Brno, festivaly Moravský podzim a Concentus Moraviae.

Ediční činnost pro Editio Conservatorium Brunense.

Další aktivity

Během vysokoškolských studií se začala věnovat hře na barokní příčnou flétnu. Základy hry na tento nástroj získala u Andrease Kröpera. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů vedených předními evropskými interprety (Nancy Hadden, Ashley Solomon, Wilbert Hazelzet, Peter Holtslag, Thijs van Baarsel, Andreas Kröper). Je členkou komorních ansámblů Musica bellissima (Praha) a Musica poetica Brno, spolupracuje i s dalšími soubory staré hudby (více najdete na www.musicabellissima.cz a www.musicapoetica.wz.cz.) Koncertuje doma i v zahraničí (Polsko, Slovinsko, Itálie, Německo, Slovensko), natáčí pro Český rozhlas, účinkovala v České televizi. Podílela se i na natáčení CD různých žánrů.

Spolupracovala také se Studiem Dům při brněnském divadle Husa na provázku a s Malým divadlem kjógenu, kde vytvářela scénickou hudbu.

Na Konzervatoři Brno organizuje sobotní Kurzy skladby a dirigování.

Předměty, které na naší škole vyučuje: Český jazyk a literatura, Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Současná hudba(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance

Přesunout se na začátek