Oddělení povinného klavíru a korepetic
profil oddělení

Povinný klavír

Výukou povinného klavíru projdou prakticky studenti všech oddělení. Pouze žáci herecké výchovy mají možnost výběru mezi hrou na klavír a hrou na kytaru. Výuka je směřována k získání základních technických dovedností, k podpoře harmonického cítění a rozvoji hudebnosti. Harmonická představivost má velký význam hlavně pro jednohlasé nástroje, pro zpěváky je pak důležitá schopnost doprovodit na klavír sám sebe. Žáci prvních ročníků jsou vyučujícím zařazeni individuálně do příslušného stupně pokročilosti.

Korepetice

Jedná se o klavírní spolupráci pedagoga (korepetitora) při výuce hlavních oborů (smyčce, dechy, zpěv, herecká výchova) a při hodinách taneční a pohybové výchovy. Korepeticemi se zabývají pianisté pódiové úrovně, kteří spoluúčinkují se žáky nejen na seminářích a koncertech, ale podílejí se také na jejich úspěších při různých soutěžích doma i v zahraničí. Korepetitor nese na svých bedrech zodpovědnost za svůj i sólistův výkon, musí si poradit s vlastní trémou i obavami svěřených studentů.

Pedagogové z našeho oddělení vyučují také předmět Hra z listu a improvizace, který je povinný pro studenty klavíru

Protože na našem oddělení působí vyučující různých generací, vede to zajisté k vzájemnému ovlivňování a tvůrčí atmosféře.

Přesunout se na začátek