Oddělení povinného klavíru a korepetic

Oddělení povinného klavíru a korepetice je největším oddělením na škole. Na oddělení působí v současné době 25 pedagogů. Velmi početné oddělení zdánlivě zůstává ve stínu hlavních oborů, bez jeho existence by však hra na většinou jednohlasé nástroje či zpěv existovaly v ochuzené podobě a ztíženě by také prezentovaly výsledky studia na veřejnosti.

Přesunout se na začátek