Oddělení povinného klavíru a korepetic
pedagogové

Mgr. Eva Tesařová

Fotografie zaměstnance
Studia:

1982 - 1988: studium konzervatoře v Ostravě, obor: Hra na klavír - prof. J. Marcel a M. Šlachtové

1989 - 1994: studium JAMU v Brně, obor: Hra na klavír - prof. J. Skovajsa a D. Velebová

Působení na pracovišti:

Vyučující Povinného klavíru, korepetitorka

Předměty, které na naší škole vyučuje: Korepetice-hlavní obor, Povinný klavír(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek