Oddělení povinného klavíru a korepetic
pedagogové

MgA. Libuše Pančochová

Fotografie zaměstnance
Osobní údaje:

Narozena 5.3.1977 v Třebíči

Studia:

1991 - 1997: studium konzervatoře v Brně, obor: Hra na klavír u prof. V.Šeffla

1997 - 2003: studium na JAMU v Brně u prof. J.Doležela

1999 - 2001: studium na University of Stavanger (Norsko) u prof. Mileny Dratvové

Působení na pracovišti:

Od r.2002 korepetice na konzervatoři Brno

Od r. 2003 odborná asistentka na smyčcové katedře JAMU

Umělecká činnost:

Klavírní duo s manželem Radimem Pančochou, klavírní spolupráce s Václavem Hudečkem, koncerty s houslisty v zahraničí - Německo, Rakousko, Polsko, Norsko atd.

Předměty, které na naší škole vyučuje: Korepetice-hlavní obor(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek