Oddělení povinného klavíru a korepetic
pedagogové

MgA. Dagmar Mühlhanslová

Fotografie zaměstnance
Osobní údaje:

Narozena 2. 5. 1977 v Plzni

Studia:

1991 - 1997: studium konzervatoře v Plzni, obor: Hra na klavír u prof. M. Brejchy, prof. J. Durase

1997 - 2003: studium JAMU v Brně, obor: Hra na klavír u doc. D. Velebové

Působení na pracovišti:

V současné době korepetitor na oddělení dechových a smyčcových nástrojů, vyučující Povinného klavíru

Umělecká činnost:

Spolupráce se sólisty a komorními tělesy

Předměty, které na naší škole vyučuje: Korepetice-hlavní obor, Korepetice-zpěv a šanson, Povinný klavír(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek