Oddělení povinného klavíru a korepetic
pedagogové

MgA. Jarmila Mrazíková Češková

Fotografie zaměstnance
Osobní údaje:

Narozena 5. 8. 1975 v Poličce

Studia:

1989 - 1995: studium konzervatoře v Pardubicích, obor: Hra na klavír u doc. A. Vlasákové, prof. J. Picka, Mgr. J. Turkové, Mgr. P. Smutné - Klokočníkové

1995 - 2000: studium JAMU v Brně, obor: Hra na klavír u doc. A. Vlasákové (mj. studium varhan - prof. V. Bělský, cembala - Mgr. B. Obrovská, elektroakustických nástrojů - prof. K. Horký)

Působení na pracovišti:

V současné době korepetitorka na oddělení dechových nástrojů a klasického zpěvu, vyučující Povinného klavíru

Umělecká činnost:

Spolupráce s předními umělci, věnuje se sólové, komorní i ansámblové hře na našich a

zahraničních pódiích (ČR, SR, SRN, Rakousko, Nizozemsko, Itálie, Španělsko) - především

interpretaci soudobé hudby (nahrávky v Českém rozhlase + CD)

Předměty, které na naší škole vyučuje: Korepetice a studium úloh, Korepetice-hlavní obor, Povinný klavír(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek