Oddělení povinného klavíru a korepetic
pedagogové

Jana Kulhánková

Fotografie zaměstnance
Osobní údaje:

Narozena 16.8.1968 v Hodoníně

Studium:

1982 - 1988: studium na konzervatoři v Brně obor klavír u prof.C.Klimeše

mimořádné studium na JAMU-Metodické centrum u doc. A.Vlasákové

Působení na pracovišti:

Vyučující Povinného klavíru a Korepetic na Pěveckém oddělení

Umělecká činnost:

Klavírní spolupráce se studenty pěveckého oddělení na koncertech a soutěžích

Předměty, které na naší škole vyučuje: Korepetice a studium úloh, Korepetice-hlavní obor, Povinný klavír(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek