Oddělení povinného klavíru a korepetic
pedagogové

MgA. Zuzana Krumlová

Fotografie zaměstnance
Studia:

1987 - 1993: Konzervatoř Brno, obor hra na klavír (prof. I. Stanovská)

1993 - 1999: JAMU Brno, obor hra na klavír (doc. V. Sláviková)

Působení na pracovišti:

V současné době vyučuje povinný klavír a korepetuje

Umělecká činnost:

Klavírní spolupráce se studenty dechového oddělení na koncertech a soutěžích

Předměty, které na naší škole vyučuje: Korepetice-hlavní obor, Povinný klavír(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek