Oddělení povinného klavíru a korepetic
pedagogové

Mgr. Martin Kocourek ArtD.

Fotografie zaměstnance

Osobní údaje:

Narozen 26. 10. 1975 v Brně

Studia:

1990 - 1996: konzervatoř v Ostravě, obor: Hra na klavír (prof. Marta Toaderová)

1996 - 2000: umělecko-pedagogická katedra Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, magisterské studium, obor: Hra na klavír (prof. Marta Toaderová)

2003 - 2010: VŠMU Bratislava, doktorandské studium, obor: Hudební umění, specializace: hudební interpretace, hra na klavír (Prof. Stanislav Zamborský)

Působení na pracovišti:

Vyučující Povinného klavíru a korepetice na Hudebně dramatickém oddělení

Umělecká činnost:

Klavírní spolupráce při veřejných vystoupeních studentů Hudebně dramatického oddělení


Předměty, které na naší škole vyučuje: Korepetice-hlavní obor, Korepetice-jevištní pohyb, Korepetice-zpěv a šanson, Povinný klavír(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek