Oddělení povinného klavíru a korepetic
pedagogové

MgA. Petr Feldmann

Fotografie zaměstnance

Základní hudební vzdělání získal na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové pod vedením PhDr. Ludmily Vlkové, následně studoval na Konzervatoři Brno pod vedením Mgr. Renaty Bialasové, kde v r. 2009 absolvoval druhým klavírním koncertem Sergeje Rachmaninova se symfonickým orchestrem Konzervatoře Brno.

2009 – 2010 studoval na Ostravské univerzitě pod Vedením doc. Elišky Novotné a Lukáše Michela, poté přestoupil na JAMU, kde studoval u doc. Daniely Velebové, MgA. Heleny Suchárové – Weiser a MgA. Igora Ardaševa. Janáčkovu akademii absolvoval v roce 2015.

Pravidelně koncertuje v rámci Klubu moravských skladatelů. Koncertuje v rámci Jihočeských klavírních kurzů. Spolupracuje s českými sólisty.Pedagogicky působí na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové a Konzervatoři Brno. Věnuje se komorní hře a korepeticím, pravidelně pořádá samostatné recitály.


Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - klavír, Komorní hra, Korepetice-hlavní obor, Povinný klavír(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek