Oddělení povinného klavíru a korepetic
pedagogové

MgA. Monika Šujanová

Fotografie zaměstnance


Narodila se 9. července 1977 ve Frýdku - Místku, kde také absolvovala základní školu a střední školu. Na základní umělecké škole se vzdělávala v oborech zobcová flétna – 4 roky, příčná flétna – 7 let, klavír 9 let a zpěv 5 let. Pro svůj velký zájem o hudbu se ve druhém ročníku gymnázia přihlásila k talentovým zkouškám ke hře na klavír na konzervatoř v Brně. Po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách dokončila studium gymnázia individuálním způsobem souběžně s denním studiem na konzervatoři. Šestileté vzdělávání pak zakončila ve třídě pana profesora Václava Šeffla absolutoriem dne 10. června 1999. Poté nastoupila na Janáčkovu akademii múzických umění. Obor hudební umění - hru na cembalo dovršila magisterským titulem v roce 2004 u doc. Barbary Marie Willi, Ph.D. Své hudební vzdělávání rozšiřovala účastí na letních prázdninových kurzech staré hudby ve Valticích a v Prachaticích, dále také na Akademii staré hudby na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde vykonala v roce 1999 bakalářskou státní zkoušku v oboru teorie a provozovací praxe staré hudby - hra na cembalo (u pana profesora Shaleva Ad-El) a rok poté v tomtéž oboru - ve hře na zobcovou flétnu (u paní profesorky Suzanne Wagner). Absolvovala také kurzy na Drážďanské akademii staré hudby u Johna Tolla ve hře na cembalo. V rámci programu Erasmus studovala tři měsíce na Vysoké hudební škole v Trossingenu (Marieke Spaans, Junghae Lee, Lars Ulrik Mortensen, Alberto Rinaldi, Carsten Lorenz). Během studií působila v kulturním centru dětí a mládeže v Brně na Vinohradech, kde vyučovala zobcové flétny, instrumentální soubor a korepetovala dětský sbor. Soukromě vyučuje hru na klavír, zobcovou flétnu, cembalo. Každoročně korepetuje prázdninové barokní kurzy staré hudby v Holešově, absolventské koncerty na konzervatoři v Brně, JAMU a přijímací zkoušky na Akademii staré hudby na FF MU. Objevuje se  na koncertech převážně jako interpret komorní barokní hudby a současné tvorby. Spolupracovala s mnoha českými barokními soubory. Je aktivní členkou souboru Musica Armonia, který založila s významnou interpretkou barokní hudby Michaelou Koudelkovou. Na konzervatoři v Brně působí od roku 2005. Korepetuje ve třídě zobcových fléten, vyučuje komorní hru, povinné cembalo a basso continuo pro studenty hlavního oboru zobcová flétna. Vede barokní interpretační seminář, který je otevřen pro všechny studenty školy, kteří se zajímají o provozování staré hudby. V roce 2019 založila hlavní obor hra na cembalo, který také aktuálně vyučuje. 


Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - cembalo, Ansámblová hra, Basso Continuo, Hra generálbasu a improvizace , Hra na cembalo, Korepetice-hlavní obor(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek