Informace pro budoucí 1. ročník

Vážení rodiče a zletilí studenti,
věnujte prosím pozornost důležitým informacím níže:

 • Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se dle platné legislativy v písemné formě nevyhotovuje a nezasílá. Rozhodnutí je nahrazeno seznamem přijatých a nepřijatých, který byl dne 15. 5. 2024 zveřejněn u vrátnice školy, na webových stránkách školy a v systému DipSy.
 • Zveme Vás na informativní schůzku s vedením školy, kde se dozvíte základní informace o studiu na naší škole (školní řád, provoz školy, atd.) Schůzka se bude konat 17. června 2024 v 17.00 hodin v koncertním sále Leoše Janáčka. Účast není povinná!
 • Zahájení školního roku  2024/2025 se uskuteční  2. září 2024 v 9.00 hodin dle rozpisu, který bude vyvěšený při vstupu do školy a na webu.
 • Přístupové údaje do systému Bakaláři pro rodiče rozešleme na konci srpna na kontaktní emailové adresy.
 • Informace o možnostech ubytování v domovech mládeže najdete zde.
 • Informace o stravování v naší školní výdejně jsou tady.
 • EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁKA žáka, které slouží zároveň jako variabilní symbol pro veškeré platby jsme 23.5.2024 zaslali emailem na adresy zákonných zástupců / zletilých studentů.
 • Informace o platbách jsou tady.

Podle školního řádu musí mít každý žák školní průkaz a čipovou klíčenku nebo průkaz ISIC.

Nabízíme Vám objednání průkazu ISIC (více o výhodách ISIC zde a zde) přes naši školu za zvýhodněnou cenu 350,-Kč. Tato nabídka platí pouze v případě doručení žádosti, fotografie a zaplacení poplatku na účet školy nejpozději do 20. 6. 2024.

Jak objednat ISIC přes školu:

 1. Žádost o vydání průkazu kterou stáhnete zde, vyplňte, podepište (u žáků mladších 15 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a osobně předejte či doručte poštou na studijní oddělení.
 2. Fotografii žáka (digitální, ale ne skenovanou) ve formátu .jpg vhodnou pro občanský průkaz či cestovní pas přejmenujte na EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁKA.jpg, a zašlete e-mailem na:  studium@konzervator.eu, v předmětu e-mailu uveďte „ISIC“. Fotografie zaslaná poštou nelze použít!
 3. Zaplaťte poplatek 350,- Kč na účet 2800854695/2010, variabilní symbol: EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁKA, specifický symbol: 290

Pokud nemáte zájem o průkaz ISIC, bude Vám vystaven školní průkaz a čipová klíčenka školy na začátku školního roku. K vyhotovení je nutné dodat nejpozději do 20. 6. 2024 papírovou průkazkovou fotografii a zaplatit 150,-Kč na účet 2800854695/2010, variabilní symbol: EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁKA, specifický symbol: 150.

S pozdravem a přáním dobrého startu do šk. roku 2024/25

MgA. Hana Kobzová
statutární zástupkyně ředitele

Přesunout se na začátek