Mezinárodní soutěž Flautiáda 2024

Blahopřejeme flétnistce Karin Vozárové ze třídy MgA. Hany Hána k získání 1. ceny v prestižní mezinárodní soutěži.

Mezinárodní soutěž Flautiáda

1.- 5.2024, Banská Bystrica, Slovensko

Karin Vozárová 3. ročník – příčná flétna
1. cena ve 3. kategorii
Cena Štátnej filharmónie Košice
Pedagogické vedení: MgA. Hana Hána
Klavírní spolupráce: Mgr. Miriam Zuziaková

Přesunout se na začátek