Digitalizujeme školu

Evropské projekty realizované Konzervatoří Brno z prostředků EU v rámci Národního plánu obnovy:

DIGITALIZUJEME ŠKOLU 2023
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi 
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila Konzervatoř Brno v roce 2023 finanční prostředky: 
-	k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení 
pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).
evidenční číslo projektu: 0278/VS_DIGIPROPAST/2023
-	k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
evidenční číslo projektu: 0319/VS_DIGIPOMUCKY/2023
DIGITALIZUJEME ŠKOLU 2023
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi 
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila Konzervatoř Brno v roce 2023 finanční prostředky: 
-	k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení 
pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).
evidenční číslo projektu: 0278/VS_DIGIPROPAST/2023
-	k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
evidenční číslo projektu: 0319/VS_DIGIPOMUCKY/2023
Přesunout se na začátek