Vedení školy

ředitel školy

Fotografie zaměstnance

MgA. Pavel Maňásek

pavel.manasek@konzervator.eu
tel.: 545215568
724 885 055 kl. 16

statutární zástupkyně ředitele
vedoucí oddělení

Fotografie zaměstnance

MgA. Hana Kobzová

hana.kobzova@konzervator.eu
tel.: 545215539
724 885 055 kl. 18

zástupkyně ředitele
dramaturg

Fotografie zaměstnance

Ing. Mária Zbořilová

maria.zborilova@konzervator.eu
tel.: 545215879
724 885 055 kl. 13

zástupce ředitele
webmaster
správce školní matriky

Fotografie zaměstnance

Mgr. art. Pavel Bureš

pavel.bures@konzervator.eu
tel.: 720 731 524
724 885 055 kl. 20
Přesunout se na začátek