Vedení školy

Volejte pouze v pracovní dny 8:00 – 15:00.
Pedagogičtí zaměstanci nepřijímají hovory v době své výuky.


ředitel školy

Fotografie zaměstnance

MgA. Pavel Maňásek

pavel.manasek@konzervator.eu
tel.: 774 357 291

statutární zástupkyně ředitele
vedoucí oddělení

Fotografie zaměstnance

MgA. Hana Kobzová

hana.kobzova@konzervator.eu
tel.: 724 940 101

zástupkyně ředitele
dramaturg

Fotografie zaměstnance

Ing. Mária Zbořilová , DiS.art

maria.zborilova@konzervator.eu
tel.: 724 884 642

zástupce ředitele
webmaster
správce školní matriky

Fotografie zaměstnance

Mgr. art. Pavel Bureš

pavel.bures@konzervator.eu
tel.: 720 731 524
Přesunout se na začátek