Brněnské klavírní kurzy „Prázdninové rozehrávání“

Letošní již 9. ročník Brněnských klavírních kurzů se uskuteční ve dnech 20.8. – 26.8. 2023.

UPOZORNĚNÍ PRO UČITELE:
Pokud se přihlásíte jako „Rekreační účastník“, můžete žádat zaměstnavatele o proplacení neakreditovaného kurzu v rámci DVPP, např. prostřednictvím tzv. Šablon.  
Hodinová dotace je 16 hodin, včetně metodické přednášky, náslechových hodin (klavír, varhany, cembalo).

Přihláška a další informace zde.

Přesunout se na začátek