Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku školního roku 2022/23 v denní formě vzdělávání. Přijímací řízení se vyhlašuje pro obor HUDBA 82 – 44 –P/01, zaměření: hra na klavír, hra na varhany hra na housle, hra na harfu hra na hoboj Rozhodnutí ředitele školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů: maximálně 5 žáků.

Ocenění „dechařů“ brněnské konzervatoře – soutěž Brno 2022

XIII. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2022 28.4. – 1.5.2022, Konzervatoř Brno Marie Horáková 2. ročník – lesní roh1. cena v kategorii IPedagogické vedení: prof. MgA. Jindřich PetrášKlavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková Vít Štěpánek 1. ročník – trubka1. cena v kategorii IPedagogické vedení: MgA. Josef CecavaKlavírní spolupráce: Mgr. Jana Cecavová Tomáš Klusák 2. ročník – trubka2. cena v […]

Brněnské klavírní kurzy 2022
„Prázdninové rozehrávání“

neděle 21. 8. až sobota 27. 8. 2022, Konzervatoř Brno Vážení kolegové, milí mladí klavíristé,rádi bychom Vás informovali, že i v roce 2022 otevíráme brněnské klavírní kurzy „Prázdninové rozehrávání“. Kurzy probíhají v prostorách Konzervatoře Brno. Kuryz jsou určeny nejen mladým klavíristům všech věkových a výkonnostních kategorií, budoucím profesionálům a nadšeným amatérům, ale i jejich pedagogům […]

Úspěchy našich studentů v Ostravě

Gratulujeme všem studentům, jejich pedagogům a korepetirorům k úspěšné reperezentaci školy na soutěži Pro Bohemia 2022, která se konala 8. – 10. 4. 2022 v Ostravě. 20. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2022 v oborech hra na dechové nástroje žesťové, hra na klavír a zpěv Jakub Černý 1. ročník – klavír1. cena ve 3. kategorii […]

Video z koncertu bicích nástrojů 30. 11. 2021

Videí je více pod sebou – skrolujte prosím Nahráno v koncertním sále Leoše JanáčkaAudio a video Ing. Tomáš Peloušek Jiří Kollert: Tomtomia Lenka Titzová, bicí, 5. ročník Pedagogické vedení: Mgr. Ctibor Bártek Animals as leaders: Kascade Ondřej Vyhnalík, bicí, 3. ročník Pedagogické vedení: Mgr. Ctibor Bártek Mitch Marcovich: Tornado Ondřej Vyhnalík, bicí, 3. ročník Pedagogické […]

Přesunout se na začátek