Přihláška na prázdninové startovací klavírní kurzy

Brněnské klavírní kurzy – prázdninové rozehrávání 2024

24. - 30. 8. 2024

Žlutě podložená pole jsou povinná a nevyplněná nebo špatně vyplněná.

Petrinum - 2 nebo 3 lůžkové pokoje, kuchyňský koutek, příslušenství na patře. Cena za 6 noci se snídaní 2550,-Kč. Platba při nástupu na recepci hotelu www.petrinum.cz. Na obědy je možné chodit do několika restaurací v okolí.


Přihlášku vyplňte a pošlete prosím nejpozději do 15. 6. 2024
Kliknutím na tlačítko ODESLAT PŘIHLÁŠKU závazně přihlašuji uvedeného účastníka do vybraného kurzu, prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a vyslovuji souhlas s pořízením a použitím písemností, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů (detaily souhlasu na konci stránky).Souhlas s pořízením a použitím písemností, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy. Účastník (jeho zákonný zástupce) přihlášený k účasti na Klavírních kurzech Brno souhlasí v souladu s § 84 – 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se uvedeného účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby Klavírních kurzů Brno, zejména pro jejich prezentaci a propagaci, informování o aktivitách a pro potřebu poskytování ostatním účastníkům (jedná se např. o CD/DVD nosiče – záznamy z lekcí, koncertů, doprovodného programu). Výše uvedený souhlas poskytuje na dobu časově neomezenou, pokud nedošlo k odvolání souhlasu. Odvolání tohoto souhlasu musí být písemné a doručené na adresu správce. V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováním ke shora uvedeným účelům, po dobu uvedenou v předchozím odstavci.

Formulář přihlášky nefunguje nebo Vám tato forma objednávky nevyhovuje? Klikněte zde pro další informace.

Přesunout se na začátek