Symfonický orchestr

Největším školním hudebním tělesem je Symfonický orchestr Konzervatoře Brno.
Tento generačně mladý a neustále proměnlivý celek je složen ze studentů instrumentalistů, z nichž mnozí jsou laureáty soutěží či mezinárodních orchestrálních kurzů.

Jmenujme  výrazné dirigentské osobnosti vytvářející v minulosti vynikající renomé našeho orchestru: František Neumann, Zdeněk Chalabala, Quido Arnoldi, Bohumír Liška, Jiří Pinkas, Zbyněk Mrkos, Alois Veselý, Evžen Holiš a Aleš Podařil. V posledním čtvrtstoletí po revoluci, Symfonický orchestr Konzervatoře Brno realizoval pod vedením Aleše Podařila řadu zajímavých projektů u nás i v zahraničí jako například koncertní turné po Francii, Itálii a bývalé Jugoslávii. Zmiňme se i o bohaté spolupráci se sbory a orchestry z univerzit v USA a další aktivity, jako opakovaná účast na festivalu pěveckých sborů  Campanilla v Mikulově, četné happeningy a pravidelná koncertní vystoupení v lázních Luhačovice. Orchestr natáčel pravidelně pro Český rozhlas Brno.

V současnosti je pověřen vedením orchestru dirigent Stanislav Kummer, díky jehož systematické a pečlivé umělecké a pedagogické činnosti je dnes orchestr na vysoké interpretační úrovni a pravidelně třikrát za sezonu koncertuje s náročným repertoárem. Jeden samostatný orchestrální koncert bývá pravidelně na podzim a dva absolventské orchestrální koncerty bývají na jaře. Při nich orchestr sekunduje našim nejlepším absolventům v roli sólistů nebo dirigentů, kteří jsou vybíráni na základě Soutěže o orchestr.

Brněnská konzervatoř oslavila 95. výročí svého založení mimořádným počinem. Operní studio a symfonický orchestr konzervatoře společně při příležitosti Roku české hudby 2014 scénicky uvedou kantáty Bohuslava Martinů a melodramy Zdeňka Fibicha. Dramaturgicky odvážně koncipovaný projekt nazvaný Kytice spojuje v jednom večeru erbenovské inspirace ve dvou odlišných hudebních pojetích těchto významných českých skladatelů. 

Symfonický orchestr Konzervatoře Brno, absolventský koncert 25. února 2010, Stadion Kounicova

Autor fotografie: Petr Pilát

Slavnostní koncert 26. listopadu 2009 k 90. výročí založení Konzervatoře Brno.

Fotogalerie: VÁNOČNÍ KONCERT MORAVSKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU 15. 12. 2010

Fotogalerie: ORCHESTRÁLNÍ ABSOLVENTSKÝ KONCERT 23. 2. 2011 Besední dům

Přesunout se na začátek