Absolventský koncert

  • Kdy: 16. 4. 2024, 19:00
  • Kde: Koncertní sál Leoše Janáčka, Konzervatoř Brno
  • Vstupné: 100,- Kč

Tereza Votánková – viola

William Walton: Koncert pro violu a orchestr

Pedagogické vedení: doc. Mgr. Jan Řezníček

Barbora  Bílková – violoncello

Petr Iljič Čajkovskij: Variace  na rokokové téma pro violoncello a orchestr A dur, op. 33

Pedagogické vedení: MgA. Věra Bartoníčková

David Pokorný – housle

Richard Strauss: Koncert pro housle a orchestr d moll, op. 8

Pedagogické vedení: MgA. Richard Kružík

Přesunout se na začátek