Kurzovné

Prázdninové rozehrávání

Kurzovné aktivní (konzultace 4x 45min., rehabilitační cvičení 5x 30min.,orchestr, akce, vstup na koncerty nebo besedy)  3000 KčK platbě budete vyzváni na základě zaslané faktury.
Kurzovné pasivní (učitelé, doprovod; pasivní návštěva konzultací a koncertů festivalu nebo besed) 700 KčK platbě budete vyzváni na základě zaslané faktury.
Ubytování na vícelůžkových pokojích (se snídaní) 2160 Kč*Platí se hotově při nástupu na ubytování.

*Ubytování je zajištěno v Církevním domově mládeže Petrinum, cena zahrnuje snídani

Orchestr kurzů bude zkoušet v případě příznivé epidemiologické situace. V opačném případě může být program upraven nebo nahrazen hrou v komorních souborech a pod.

Radostně se smyčcem – do Brna na radu

Cena konzultace nebo lekce je 400 Kč.

Na základě závazné přihlášky budete vyzvání k platbám.

Smyčcové oddělení Konzervatoře Brno Brněnské smyčcové kurzy - radostně se smyčcem po celý rok