25.8. 2024 - 31.8. 2024

Prázdninové startovací smyčcové kurzy

„Radostně se smyčcem – prázdninové rozehrávání“

Motto: „Do školy rozehraný a uvolněný“.

Startovací smyčcové kurzy pro mládež zabývající se studiem hry na smyčcový nástroj a nově také na harfu. Kurzy jsou určeny pro žáky všech věkových a výkonnostních kategorií, pro jejich učitele i rodiče.

Program:

  • Individuální konzultace, zaměřené na úspěšné rozehrání po prázdninovém odpočinku pod vedením pedagogů brněnské konzervatoře.
  • Hra v orchestru nebo v komorních souborech pod vedením Evy Bublové (podle aktuální hygienické situace).
  • Návštěva koncertů festivalu "Netradiční hudební večery" nebo poslechy a besedy v malých skupinách (podle aktuální hygienické situace).
  • Relaxační program pro účastníky se zaměřením na aktivní odpočinek po cvičení a rehabilitační cvičení (podle aktuální hygienické situace).
  • Možnost metodických konzultací pro pedagogy
  • Setkání s mistrem houslařem
  • Seznámení s kulturní historií a současností města Brna
  • Návštěva a poznávání kulturních institucí
  • Společenská setkání a pobyt v kolektivu lidí podobných zájmů a hodnot.

Smyčcové oddělení Konzervatoře Brno Brněnské smyčcové kurzy - radostně nejen se smyčcem po celý rok