Kontakty

Organizace:
Umělecký vedoucí kurzů: Štěpán Graffe
Organizační výbor:
Pavel Maňásek - ředitel Konzervatoře Brno
Richard Kružík – vedoucí oddělení strunných nástrojů, umělecký vedoucí Moravského komorního orchestru, tajemník soutěže Klasicismus a smyčcové nástroje
Martin Šranko – člen oraganizačního výboru BSK.
Kontakty:
Informace: Štepán Graffe
E-mail:
mobil: 702 095 301
Přihlášky a ubytování: Martin Šranko
E-mail:
Korespondenční adresa:
Štěpán Graffe/ Martin Šranko
Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno
WWW: www.konzervatorbrno.eu

Smyčcové oddělení Konzervatoře Brno Brněnské smyčcové kurzy - radostně nejen se smyčcem po celý rok