Brněnské smyčcové kurzy 2020

Radostně se smyčcem – prázdninové rozehrávání“

8. ročník, 24. 8. – 30. 8. 2020, Konzervatoř Brno

Program:

Aktuální hygienická opatření mohou ovlivnit průběh a organizaci programu Brněnských smyčcových kurzů 2020. V případě trvajících opatření doporučujeme, aby účastníci počítali s nutností nošení roušek ve vnitřních prostorách školy a nutnosti potvrzení bezinfekčnosti účastníka (u nezletilých jejich zákonným zástupcem) při registraci.

Rozvrh individuálních konzultací pro aktivní účastníky bude stanoven na základě osobní domluvy s vybraným pedagogem po zahájení kurzů 24. 8. 2020.

Pondělí 24. 8. 2020

16.00 – 18.00

Příjezd a prezentace účastníků (Konzervatoř Brno, třída Kpt. Jaroše 45)


Ubytování na Církevním domově mládeže Petrinum, Veveří 462/15, Brno

18.00

Slavnostní zahájení kurzů, seznámení s programem, domluva konzultací (Koncertní sál Leoše Janáčka, Konzervatoř Brno)

Úterý 25. 8. 2020

7.00 – 8.00

Snídaně (Petrinum)

8.15 – 9.45

Zkouška orchestru mladších účastníků kurzů (učebna č. 5)

10.15 – 12.45

Zkouška orchestru starších účastníků kurzů (učebna č. 5)

10.00 – 11.00

Dopoledne s mistrem houslařem Bronislavem Bursíkem (č. 12) pro mladší účastníky

11.00 – 12.00

Program pro mladší účastníky „Ludwig slaví narozeniny…“ (baletní sál)

14.00 – 15.00

Odpoledne s mistrem houslařem Bronislavem Bursíkem (č. 12) pro starší účastníky

13.00 – 15.00

Program pro mladší účastníky „Ludwig slaví narozeniny…“ (baletní sál)

14.00 – 16.00

Relaxační cvičení (tělocvična), cvičení ve skupinách dle rozpisu

Středa 26. 8. 2020

7.00 – 8.00

Snídaně (Petrinum)

8.15 – 9.45

Zkouška orchestru mladších účastníků kurzů (učebna č. 5)

10.00 – 12.00

Program pro mladší účastníky „Ludwig slaví narozeniny…“ (baletní sál)

10.15 – 12.45

Zkouška orchestru starších účastníků kurzů (učebna č. 5)

13.00 – 15.00

Program pro mladší účastníky „Ludwig slaví narozeniny…“ (baletní sál)

14.00 – 16.00

Relaxační cvičení (tělocvična), cvičení ve skupinách dle rozpisu

19.00

Koncert festivalu Netradiční hudební večery; Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a

Z mého domova“ Otakar Brousek ml. - recitace, DUO LYRICO


Čtvrtek 27. 8. 2020

7.00 – 8.00

Snídaně (Petrinum)

8.15 – 9.45

Zkouška orchestru mladších účastníků kurzů (učebna č. 5)

10.00 – 12.00

Program pro mladší účastníky „Ludwig slaví narozeniny…“ (baletní sál)

10.15 – 12.30

Zkouška orchestru starších účastníků kurzů (učebna č. 5)

13.00 – 15.00

Program pro mladší účastníky „Ludwig slaví narozeniny…“ (baletní sál)

14.00 – 16.00

Relaxační cvičení (tělocvična), cvičení ve skupinách dle rozpisu

19.00

Koncert festivalu Netradiční hudební večery; Sál Leoše Janáčka

Ozvěny 100. výročí brněnské konzervatoře“ Janáčkovo kvarteto, spoluúčinkuje Graffovo kvarteto


Pátek 28. 8. 2020

7.00 – 8.00

Snídaně (Petrinum)

8.15 – 9.45

Zkouška orchestru mladších účastníků kurzů (učebna č. 5)

9.45 – 13.00

Návštěva programu „Hudba nás baví!“ Technické muzeum v Brně (mladší účastníci bez účasti rodičů, vstupné 50 Kč a 2 jízdenky na MHD)

10.15 – 12.45

Zkouška orchestru starších účastníků kurzů (učebna č. 5)

13.00 – 15.00

Program pro mladší účastníky „Ludwig slaví narozeniny…“ (baletní sál)

13.45 – 17.00

Návštěva programu „Hudba nás baví!“ Technické muzeum v Brně (starší účastníci bez účasti rodičů, vstupné 50 Kč a 2 jízdenky na MHD)

14.00 – 16.00

Relaxační cvičení (tělocvična), cvičení ve skupinách dle rozpisu


Sobota 29. 8. 2020

7.00 – 8.00

Snídaně (Petrinum)

8.15 – 9.45

Zkouška orchestru mladších účastníků kurzů (učebna č. 5)

10.00 – 12.00

Program pro mladší účastníky „Ludwig slaví narozeniny…“ (baletní sál)

10.00 – 13.00

Masterclass členů Smetanova tria, Jan Talich-housle, Sál L. Janáčka

10.15 – 12.45

Zkouška orchestru starších účastníků kurzů (učebna č. 5)

13.00 – 15.00

Program pro mladší účastníky „Ludwig slaví narozeniny…“ (baletní sál)

14.00 – 16.00

Relaxační cvičení (tělocvična), cvičení ve skupinách dle rozpisu

14.30 – 16.00

Masterclass členů Smetanova tria, Jan Talich-housle, Sál L. Janáčka

16.30

Odpolední koncert účastníků kurzů (Malý sál, č. 12)

19.00

Koncert festivalu Netradiční hudební večery; Sál Leoše Janáčka

Beethoven oslavuje 250…“ Smetanovo trio

Neděle 30. 8. 2020

7.00 – 8.00

Snídaně (Petrinum)

10.00 – 12.00

Generální zkouška orchestrů (Atrium Iva Možného, FSS, Joštova 10 )

14.00

Slavnostní závěrečný koncert

Účinkují orchestry účastníků kurzů, slavnostní předání diplomů.


Rozloučení, odjezd účastníků.

Změna programu vyhrazena!

Aktuální hygienická opatření mohou ovlivnit průběh a organizaci programu Brněnských smyčcových kurzů 2020. V případě trvajících opatření doporučujeme, aby účastníci počítali s nutností nošení roušek ve vnitřních prostorách školy a nutnosti potvrzení bezinfekčnosti účastníka (u nezletilých jejich zákonným zástupcem) při registraci.

Rozvrh individuálních konzultací pro aktivní účastníky bude stanoven na základě osobní domluvy s vybraným pedagogem po zahájení kurzů 24. 8. 2020.