Kalendář akcí ve školním roce 2018/2019
091011120102030405060708

Požadavky k talentové zkoušce

Požadavky k talentové zkoušce v oborech Hudba, 82-44-P/01, Zpěv, 82-45-P/01Hudebně dramatické umění, 82-47-P/01

Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na housle

nebo je možné hrát koncertantní skladbu podobné technické obtížnosti

 

 

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na violu

  • 1 durová a 1 mollová (nestejnojmenná) stupnice s příslušnými rozloženými kvintakordy v rozsahu tří oktáv.
 

nebo jiné skladby podobného charakteru a minimálně této technické úrovně

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na violoncello

Hra zpaměti je podmínkou

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na kontrabas

Hra zpaměti je podmínkou

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na harfu

Hra zpaměti je podmínkou.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na klavír

Předpokladem je hra zpaměti

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na varhany

Talentová zkouška se koná ze hry na klavír. Pro přijetí ke studiu hry na varhany do prvního ročníku se nepředpokládá znalost varhanní hry ani jiné odborné znalosti s ní související

U talentové zkoušky se vyžaduje znalost klavírní hry podle podmínek uvedených ve studijním zaměření hra na klavír

Dalším bodem je orientační zkouška z improvizace (např. harmonizace lidové písně)

Předpokladem je hra zpaměti.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na cembalo

Podmínkou přijetí je hra zpaměti alespoň jedné etudy a jedné skladby mimo barokní období.

Uchazeč absolvuje celou zkoušku na klavír nebo část zkoušky na klavír a zvolenou část na cembalo.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


 

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na akordeon

Stupnice - dur i moll legato, staccato v rovném pohybu a v protipohybu přes dvě oktávy, rozložené akordy legato i staccato (kvintakordy a obraty ve tři a čtyřhlase rozloženě i harmonicky)

Hra zpaměti je podmínkou. Součástí zkoušky je i ověření dispozic pro hru z listu.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na kytaru

Hra zpaměti je podmínkou. Součástí zkoušky je i ověření dispozic pro hru z listu

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na cimbál

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na bicí nástroje

Malý buben:

Bicí souprava:

Xylofon:

Tympány:

Součástí talentové zkoušky je i ověření dispozic pro hru z listu na malý buben.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na zobcovou flétnu

Repertoár:

1) Hra na sopránovou zobcovou flétnu:

Jacob van Eyck – „Wat zalmen op den Avond doen“ ze sbírky „Der Fluyten Lust-hof” (sólo). Rozsah: alespoň tři variace stupňující se technické úrovně.

2) Hra na altovou zobcovou flétnu:

Sonáta vrcholného baroka s doprovodem (např.: G. P. Telemann, G. F. Händel, J. Ch. Schickhardt, N. Chédeville aj.).

Dvě kontrastní věty.

3) Skladba napsaná po roce 1960 s užitím moderních technik na libovolný typ zobcové flétny (H. M. Linde, A. Dorwarth aj.).

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na flétnu

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na hoboj

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na klarinet

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na saxofon

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


 

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na fagot

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na lesní roh

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na trubku

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na trombon

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na tubu

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Zpěv 82-45-P/01, název ŠVP:

Zpěv

Hodnotící kritéria talentových zkoušek:

Pro 2.kolo talentové zkoušky je povinná:
Pohybová zkouška

(uchazeč se ke zkoušce dostaví s cvičebním úborem a cvičební obuví)

Prověření tělesných předpokladů potřebných pro možnost profesionálního školení (bez tělesných vad), pohybového, výrazového a tanečního nadání, improvizačních schopností.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Skladba

Uchazeči o studium oboru hudba studijního zaměření skladba předloží vlastní skladebné pokusy a zkušební komise ověří schopnost jednoduché harmonizace krátkého melodicko-rytmického celku, např. lidové písně příp. i schopnost improvizace na její téma na klavír

Na uchazeče se kladou zvýšené nároky na hudebně teoretické znalosti, celkovou hudebnost, sluchovou dispozici, hudební představivost a orientaci v hudebních stylech. Předpokládá se zběhlost a pohotovost ve hře na klavír a schopnost hry z listu.

Požadovaná látka ke zkoušce z klavírní hry:

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Dirigování

U uchazečů o obor hudba studijního zaměření dirigování se zjišťuje manuální zručnost a pohyblivost rukou, znalost schémat dvoudobého, třídobého, čtyřdobého a šestidobého taktu. Dirigentské dispozice prokáže uchazeč schopností vyjádřit taktovacím gestem tempo, dynamiku a charakter poslouchané skladby hrané na klavír. Uchazeči si též připraví jednu rychlou a jednu pomalou větu z klasické literatury (lehčí symfonie J.Haydna, W.A.Mozarta, možno případně užít i serenády - např. Malá noční hudba apod.) a jednu skladbu sborovou. Partitury vybraných skladeb přinese uchazeč ve dvou exemplářích ke zkoušce.

Na uchazeče se kladou zvýšené nároky na hudebně teoretické znalosti, znalosti o nástrojích, celkovou hudebnost, sluchovou dispozici, hudební představivost a orientaci v hudebních stylech. Předpokládá se zběhlost a pohotovost ve hře na klavír a schopnost hry z listu. Požadovaná látka ke zkoušce z klavírní hry:

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

 


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudebně dramatické umění, 82-47-P/01, název ŠVP:

Hudebně dramatické umění

Cílem talentové zkoušky je získat ucelený obraz o talentu a schopnostech uchazeče. Skládá se ze zkoušky herecké, pěvecké, pohybové a všeobecné hudební

 


     Tyto webové stránky využívají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Dalším procházení těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. rozumím další informace