Kalendář akcí ve školním roce 2018/2019
091011120102030405060708

Profesoři houslové hry na brněnské konzervatoři

Rudolf Reissig (1874 – 1939)

Na pražské konzervatoři žák A. Bennewitze.

Na brněnské konzervatoři učil v letech 1919 – 1920, poté přešel na konzervatoř pražskou.

Žáci: F. Tříska, F. Krejčí aj.

Ladislav Malý (1885 – 1937)

Na pražské konzervatoři žák Š. Suchého, potom žák prof. O. Ševčíka v Písku.

Na brněnské konzervatoři učil od r. 1919 až do konce života. Uplatňoval metodu O. Ševčíka.

Žáci: J. Jedlička, J. Remeš aj.

František Kudláček (1894 – 1972)

Na pražské konzervatoři žák Š. Suchého, konzervatoř absolvoval r. 1914 Bachovou Ciacconou a sonátou chorvatského skladatele A. Dobroniče. Po ukončení vojenské služby v první světové válce studoval ještě krátce u prof. O. Ševčíka v Písku a ten jej doporučil na místo koncertního mistra divadelního orchestru v Brně, které F. Kudláček s radostí přijal. Při této příležitosti bylo Kudláčkovi nabídnuto místo profesora na brněnské konzervatoři (1921).

Zde působil do roku 1947, poté přešel na nově založenou Janáčkovu akademii múzických umění. Roku 1923 založil Moravské kvarteto, původně Kudláčkovo kvarteto, jehož primáriem byl až do roku 1958. Hojně působil také sólisticky, byl typický svým energickým tónem, velkým temperamentem i hudební inteligencí. Patřil k prvním interpretům děl L. Janáčka (vrcholné provedení Sonáty a kvartetů).

Žáci: J. Jedlička, J. Štědroň, J. Trávníček, A. Sýkora, B. Hyčka, A. Moravec aj.

Oldřich Vávra (1879 – 1957)

Na pražské konzervatoři žák prof. O. Ševčíka, poté člen vídeňské dvorní opery (za dirigentské éry G. Mahlera).

V letech 1920 – 1940 byl profesorem houslové hry na brněnské konzervatoři.

Žáci: J. Polášek, J. Peška, R. Kozderka aj.

Josef Muzika (1894 – 1982)

Žák prof. O. Ševčíka, nejprve působil pedagogicky v Rusku, kde také často koncertoval, poté učil v Krakově a od r. 1936 na brněnské konzervatoři. Jeho pedagogické působení zde nebylo dlouhé, protože s nástupem války byl předčasně penzionován (1941).

Žáci: B. Malocha, A. Moravec aj.

Josef Jedlička (1904 – 1993)

Žák L. Malého a F. Kudláčka na brněnské konzervatoři. Absolvoval Dvořákovým houslovým koncertem. Člen divadelního orchestru a sekundista Moravského kvarteta (1925 – 1945). V letech 1940 – 1964 vyučoval na brněnské konzervatoři.

Žáci: PhDr. J. Večerka, J. Kratochvíl, A. Jíra, J. Švajda, J. Trávníček, M. Matyáš aj.

Karel Hojzler (1915 –

žák O. Vávry, později studoval u J. Kociana. V letech 1941 – 1944 vyučoval na brněnské konzervatoři.

Jindřich Polášek (1904 – 1959)

Působil na konzervatoři v letech 1941 – 1946.

Karel Holub (1893 – 1974)

Žák profesora J. Felda na pražské konzervatoři. Na brněnské konzervatoři působil v letech 1942 – 1945.

Antonín Mück (1910 –

Učil na konzervatoři v letech 1945 – 1947.

Jan Štědroň (1907 – 1981)

Pedagog na brněnské konzervatoři v letech 1946 – 1948, 1956 – 1962, 1972 – 1973.

Viktor Nopp (1893 – 1970)

Byl soukromým žákem A. Rosého a F. Ondříčka ve Vídni, poté se zdokonalil u prof. O. Ševčíka a stal se jeho asistentem. V letech 1946 – 1957 byl profesorem na brněnské konzervatoři.

Žáci: M. Doležal, J. Foltýn, Z. Sehnal, V. Řehák aj.

Julius Remeš (1897 – 1992)

žák L. Malého na brněnské konzervatoři, poté žák O. Ševčíka v Písku a J. Kociana. V letech 1926 – 1947 vyučoval v Ostravě, od roku 1947 do roku 1963 na brněnské konzervatoři.

Žáci: B. Bělčík, B. Malocha, A. Strádala, B. Warchal, M. Vítek, A. Melezínek, J. Mottl aj.

František Krejčí (1904 – 1958)

Žák R. Reissiga, na brněnské konzervatoři učil v letech 1950 – 1958.

Žáci: J. Trnka, E. Mrhalková, R. Šťastný, J. Krejčí aj.

Josef Holub (1902 – 1975)

Žák R. Reissiga a O. Ševčíka. Byl významný houslový virtuos. Již ve 14 letech měl první veřejný koncert s Českou filharmonií, hrál Mozartův koncert A dur, Sukovu Fantazii a Schillingsův koncert. Od r. 1921 podnikal turné v mnoha evropských zemích. Roku 1934 založil Janáčkovo kvarteto. Ve Vídni získal roku 1932 stříbrnou medaili na mezinárodní houslové soutěži. Od roku 1947 byl primáriem Ondříčkova kvarteta. Napsal tři houslové koncerty a jiné skladby. V roce 1956 byl jmenován profesorem brněnské konzervatoře, kde působil až do roku 1973.

Žáci: B. Smejkal, M. Sodomková, J. Bělík aj.

Alois Melezínek (1931-

Žák J. Remeše a F. Kudláčka. Na brněnské konzervatoři učil v letech 1956 – 1969.

Josef Doležal (1913 – 2000)

Byl absolventem pražské konzervatoře ve třídě J. Basteře a mistrovské školy K. Hoffmanna. Dlouholetý koncertní mistr Státní filharmonie Brno a primárius Doležalova kvarteta. V letech 1958 – 1964 byl profesorem na brněnské konzervatoři a od r. 1965 učil na JAMU.

Miroslav Matyáš (1924 – 1997)

Žák dr. A. Plocka na JAMU, sekundista Janáčkova kvarteta (1947 – 1952). Od r. 1963 byl vedoucí komorního souboru Čeští komorní sólisté. Na konzervatoři působil v letech 1958 – 1960.

Arnošt Jíra ( 1934 – 2002)

Žák profesorů J. Jedličky a J. Šlajse. Na brněnské konzervatoři učil v letech 1961 – 1996.

Žáci: E. Křivý, P. Oračko, J. Němeček aj.

Jan Stanovský (*1932)

Žák doc. Šlajse na JAMU a aspirant u prof. Kudláčka. Byl koncertním mistrem Státní filharmonie Brno a Komorního orchestru B. Martinů. Byl činný i jako sólista. Na konzervatoři učil v letech 1961 – 1995.

Žáci: B. Kotmel ml., J. Jaroš, S. Nosek, P. Wallinger aj.

Jaroslav Svozil (1915 -

vyučoval na konzervatoři od r. 1961 -

Bruno Hyčka (1913 – 1983)

Žák prof. Kudláčka, vzdělání dovršil u V. Příhody. Byl primáriem Hyčkova kvarteta, dlouholetý pedagog na LŠU J. Kvapila. Na brněnské konzervatoři učil v letech 1962 – 1977.

Jan Vratislavský žák profesora Voldána. Byla mu věnována Foerstrova sonáta pro housle, kterou také poprvé uvedl. Je znám jako spisovatel mnoha monografií (Janáčkovo kvarteto, Jan Kubelík, Váša Příhoda). Na brněnské konzervatoři učil v letech 1962 - 1978 komorní hru a teoretické předměty.

Jan Vacek Žák J. Micky na pražské konzervatoři a na AMU A. Plocka a M. Hlouňové. Na brněnské konzervatoři učil v letech 1963 - 1983.

Žáci: A. Pergler, R. Havlát, R. Havlátová-Kružíková, J. Novotný, P. Kyncl aj.

Miroslav Hoňka (1927 – 1979)

na konzervatoři učil v letech 1965 – 1979.

Bohumil Kotmel (*1934)

Studoval na pražské konzervatoři. Významný pedagog nejprve na LŠU ve Strakonicích, poté na LŠU J. Kvapila v Brně. Od r. 1968 přechází na brněnskou konzervatoř, kde vedl experimentální oddělení a později se stal profesorem hlavního oboru. V letech 1990 – ? učil na JAMU v Brně.

Žáci za pedagogického působení na konzervatoři v Brně: M. Gajdošová, F. Novotný, T. Hanus, R. Kresta, J. Pospíchal, R. Zieglerová, R. Kružík, P. Mikeska, H. Hložková aj.

Mnozí z jeho žáků zastávají přední místa v pražských orchestrech.

Lubomír Kubelák (1927 – 2001)

vyučoval na brněnské konzervatoři v letech 1968 – 1982.

Rudolf Šťastný (*1933)

Žák F. Krejčího na brněnské konzervatoři a na JAMU doc. J. Šlajse. Byl činný jako sólista a primárius Moravského kvarteta (1964 – 1986). Na konzervatoři učí od roku 1969. Je také profesorem brněnské JAMU (od r. 1979) a dirigentem Moravského komorního orchestru.

Žáci: V. Nováková - Brodmann, M. Vacek, J. Řezníček, D. Nováková, M. Hůfová, M. Kostka, L. Meisl, P. Růžička, R. Kružík, P. Mikeska, Š. Graffe aj.

Ludvík Borýsek (*1944)

Absolvoval JAMU ve třídě prof. A. Moravce, sekundista Moravského kvarteta. Na brněnské konzervatoři působil v letech 1969 – 1979.

Cyril Studýnka (*1944)

Žák V. Krůčka na ostravské konzervatoři a prof. A. Moravce na JAMU. Působil na konzervatoři 1970 – 1971.

Stanislav Tomášek (*1924)

Studoval u F. Kudláčka. Významný pedagog, na konzervatoři v Brně vyučoval v letech 1975 – 1991 a byl dlouholetým vedoucím smyčcového oddělení.

Žáci: I. Tomášková, N. Slavíčková aj.

Jiří Besperát (*1946)

Žák J. Vacka na konzervatoři v Brně a profesorů J. Pekelského a V. Snítila na pražské AMU. Člen Komorní filharmonie Pardubice, významný pedagog. Od r. 1976 vyučuje na brněnské konzervatoři, kde působil jako dlouholetý vedoucí oddělení smyčcových nástrojů. Byl členem Klavírního tria B. Martinů, nyní umělecký vedoucí Ensemble Messiaen a Brněnských komorních sólistu.

Žáci: P. Fajtl, J. Hájková, J. Vašta, J. Partyka, H. Rýdlová, Š. Graffe, I. Kovalčíková, I. Frajtová aj.

Lubomír Čermák (*1945)

Učil na brněnské konzervatoři 1976 – 1977.

Karel Hejl (*1945)

Učil na brněnské konzervatoři 1976 – 1977.

Pavel Kyncl (*1946)

Na konzervatoři žák J. Vacka, na JAMU studoval u prof. A. Moravce. Na konzervatoři učil v letech 1977 – 1985 a od r. 1994 dosud. Byl primáriem Kynclova kvarteta a koncertním mistrem Komorního orchestru B. Martinů.

Nyní je ředitelem brněnské konzervatoře.

Žáci: P. Wallinger, A. Formáček, M. Prudil, K. Marková-Prudilová, K. Čiklová aj.

Antonie Procházková (*1946)

Žákyně na konzervatoři J. Remeše, J. Vacka, A. Melezínka a na JAMU prof. A. Sýkory. Na konzervatoři působila v letech 1985 – 1997.

Jiří Novotný (*1956)

Žák J. Vacka na konzervatoři a prof. A. Sýkory na JAMU, absolvoval aspiranturu u prof. B. Smejkala. Je činný jako sólista, vystupoval sólově s mnoha orchestry. Pět let působil jako sólista souboru Čeští komorní sólisté a tři roky jako primárius Janáčkova kvarteta. Nyní je primáriem smyčcového kvarteta Bohemia classic quartet a členem Brněnského instrumentálního tria.

Od r. 1986 je pedagogem houslové hry na konzervatoři v Brně.

Pavel Suk (*1961)

Žák J. Stanovského a na JAMU prof. A. Sýkory. Člen komorních orchestrů (Brněnský komorní orchestr, Komorní orchestr B. Martinů, Čeští komorní sólisté). Na brněnské konzervatoři vyučuje od roku 1988. Nyní zástupce ředitele.

Žáci: B. Gajdošová, J. Krystoň aj.

Jan Řezníček (*1959)

Žák prof. R. Šťastného, na JAMU prof. B. Smejkala. Od roku 1986 byl sekundistou, od r. 1992 violistou Moravského kvarteta (violu absolvoval na JAMU u prof. J. Kratochvíla). Od roku 1990 vyučoval na brněnské konzervatoři housle, v současné době se pedagogicky věnuje hře na violu. Je členem Filharmonie Brno.

Ivana Tomášková (*1963)

Žákyně S. Tomáška, po absolvování brněnské konzervatoře studovala v Moskvě a poté aspiranturu na AMU u prof. A. Moravce. Je činná jako sólistka. V současné době žije v Austrálii. Na konzervatoři v Brně učila v letech 1995 – 1999.

Miloš Vacek (*1961)

Žák prof. R. Šťastného a na JAMU C. Studýnky. Byl členem a sólistou Slovenského komorního orchestru, nyní je primáriem Janáčkova kvarteta. Od r. 1995 vyučuje na brněnské konzervatoři a od r. 2003 je odborným asistentem na JAMU.

Vítězslav Zavadilík (*1951)

Žák J. Černého na kroměřížské konzervatoři, na JAMU prof. A. Moravce a A. Sýkory. Byl sekundistou Trávníčkova kvarteta (1974 – 1993), od r. 1994 sekundista Janáčkova kvarteta.

Na brněnské konzervatoři působí od r. 2000.

Alena Čechová (*1977)

Učí na brněnské konzervatoři od r. 2002. Absolventka AMU v Praze u prof. Nory Grumlíkové a prof. Petra Messierera. Absolventka Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech u prof. Ivana Ženatého. V současnosti dokončuje doktorandské studium na VŠMU v Bratislavě u doc. Jozefa Kopelmana.

Na konzervatoři žák J. Stanovského a na JAMU prof. A. Sýkory. Je koncertním mistrem Filharmonie Brno a primáriem Wallingerova kvarteta. Na brněnské konzervatoři učil od r. 2003 do r. 2006.

Richard Kružík (*1978)

Na konzervatoři žák B. Kotmela a na JAMU prof. R. Šťastného. Houslové vzdělání si doplnil na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien u prof. J. Pospíchala. Je členem Filharmonie Brno. Na konzervatoři v Brně vyučuje od r. 2003. Od r. 2006 je pedagogem a uměleckým vedoucím Moravského komorního orchestru.

Maria Vysloužilová (*1980)

Absolventka Konzervatoře v Petrohradě a JAMU v Brně. Je členkou Filharmonie Brno kde vykonává funkci zástupce koncertního mistra. Na brněnské konzervatoři učí od r. 2005.

     Tyto webové stránky využívají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Dalším procházení těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. rozumím další informace