Rozhodnutí o přijetí – obor Zpěv

Rozhodnutí o pořadí uchazečů podle výsledků talentových zkoušek ze dne 5. 2. 2021

Obor vzdělání Zpěv (82-45-P/01)

denní forma vzdělávání

Poučení pro přijaté uchazeče

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (tj. do 19. 2. 2021).
Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud uchazeč lhůtu nedodrží, nemusí být přijat.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí.

Poučení pro nepřijaté uchazeče

Lhůta pro odvolání jsou 3 pracovní dny PO PŘEVZETÍ DOPISU „Rozhodnutí o nepřijetí“, který Vám bude v následujících dnech zaslán.

Seznam uchazečů podle výsledků z 2. kola

pořadíreg. číslobody
1.2020.13024,60přijat
2.2020.22424,30přijat
3.2020.15323,90přijat
4.2020.17023,90přijat
5.2020.8123,50přijat
6.2020.10622,70přijat
7.2020.18122,50přijat
8.2020.15021,70nepřijat
9.2020.19621,30nepřijat
10.2020.20121,10nepřijat
11.2020.13320,40nepřijat

Uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení ve 2. kole

reg. číslo  
2020.118nepřijat
2020.119nepřijat
2020.134nepřijat
2020.191nepřijat

Seznam uchazečů, kteří nepostoupili do 2. kola

reg. číslo
2020.127nepřijat
2020.138nepřijat
2020.143nepřijat
2020.159nepřijat
2020.164nepřijat
2020.172nepřijat
2020.188nepřijat
2020.210nepřijat
2020.229nepřijat
2020.243nepřijat

Seznam uchazečů, kteří se nedostavili

reg. číslo
2020.173nepřijat
2020.221nepřijat
2020.235nepřijat

Seznam uchazečů, u kterých bylo zastaveno přijímací řízení

reg. číslo
2020.242nepřijat

Datum zveřejnění rozhodnutí: 5. 2. 2021

MgA. Pavel Maňásek
ředitelPoslední úprava této stránky – Pavel Bureš, 5. 2. 2021 09:44.

Přesunout se na začátek