Rozhodnutí o přijetí – obor Zpěv

Rozhodnutí o pořadí uchazečů podle výsledků talentových zkoušek ze dne 5. 2. 2023

Obor vzdělání Zpěv (82-45-P/01)
denní forma vzdělávání

Poučení pro přijaté uchazeče

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (tj. do 17. 2. 2023).
Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud uchazeč lhůtu nedodrží, nemusí být přijat.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí.

Poučení pro nepřijaté uchazeče

Lhůta pro odvolání jsou 3 pracovní dny PO PŘEVZETÍ DOPISU „Rozhodnutí o nepřijetí“, který Vám bude v následujících dnech zaslán.

Seznam uchazečů podle výsledků z 2. kola

poř.reg. číslovýsl. hodnocení
1.2022.11824.70přijat
2.2022.24224.60přijat
3.2022.14124.50přijat
4.2022.24423.60přijat
5.2022.15723.50přijat
6.2022.12222.60nepřijat
7.2022.14422.40nepřijat
8.2022.13721.70nepřijat
9.2022.18821.50nepřijat
10.2022.27221.40nepřijat

Uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení ve 2. kole

reg. číslo
2022.112nepřijat

Seznam uchazečů, kteří nepostoupili do 2. kola

reg. číslo
2022.99nepřijat
2022.124nepřijat
2022.151nepřijat
2022.158nepřijat
2022.174nepřijat
2022.199nepřijat
2022.206nepřijat
2022.232nepřijat
2022.239nepřijat
2022.243nepřijat
2022.273nepřijat
2022.294nepřijat
2022.295nepřijat

Seznam uchazečů, kteří se nedostavili

reg. číslo
2022.231nepřijat

Datum zveřejnění rozhodnutí: 5. 2. 2023

MgA. Pavel Maňásek
ředitel

Přesunout se na začátek