Rozhodnutí o přijetí – obor Hudebně dramatické umění

Rozhodnutí o pořadí uchazečů podle výsledků talentových zkoušek ze dne 5. 2. 2021

Obor vzdělání Hudebně dramatické umění (82-47-P/01)

denní forma vzdělávání

Poučení pro přijaté uchazeče

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (tj. do 19. 2. 2021).
Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud uchazeč lhůtu nedodrží, nemusí být přijat.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí.

Poučení pro nepřijaté uchazeče

Lhůta pro odvolání jsou 3 pracovní dny PO PŘEVZETÍ DOPISU „Rozhodnutí o nepřijetí“, který Vám bude v následujících dnech zaslán.

Seznam uchazečů podle výsledků z 2. kola

pořadíreg. číslobody 
1.2020.21825,20přijat
2.2020.18523,40přijat
3.2020.16723,20nepřijat
4.2020.11122,80nepřijat
5.2020.22822,40nepřijat
6.2020.20822,20nepřijat
7.2020.14221,90nepřijat
8.2020.23021,60nepřijat
9.2020.10120,60nepřijat

Seznam uchazečů, kteří nepostoupili do 2. kola

reg. číslo  
2020.89nepřijat
2020.105nepřijat
2020.113nepřijat
2020.116nepřijat
2020.117nepřijat
2020.125nepřijat
2020.141nepřijat
2020.160nepřijat
2020.168nepřijat
2020.177nepřijat
2020.178nepřijat
2020.179nepřijat
2020.182nepřijat
2020.184nepřijat
2020.192nepřijat
2020.194nepřijat
2020.195nepřijat
2020.197nepřijat
2020.198nepřijat
2020.202nepřijat
2020.206nepřijat
2020.216nepřijat
2020.217nepřijat
2020.220nepřijat
2020.226nepřijat
2020.231nepřijat
2020.233nepřijat
2020.244nepřijat

Seznam uchazečů, u kterých bylo zastaveno přijímací řízení

reg. číslo  
2020.232nepřijat

Seznam uchazečů, kteří se nedostavili

reg. číslo  
2020.82nepřijat
2020.163nepřijat
2020.171nepřijat
2020.212nepřijat
2020.236nepřijat
2020.240nepřijat

Datum zveřejnění rozhodnutí: 5. 2. 2021

MgA. Pavel Maňásek
ředitelPoslední úprava této stránky – Pavel Bureš, 5. 2. 2021 09:23.

Přesunout se na začátek