Rozhodnutí o přijetí – obor Hudebně dramatické umění

Rozhodnutí o pořadí uchazečů podle výsledků talentových zkoušek ze dne 5. 2. 2023

Obor vzdělání Hudebně dramatické umění (82-47-P/01)
denní forma vzdělávání

Poučení pro přijaté uchazeče

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (tj. do 17. 2. 2023).
Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud uchazeč lhůtu nedodrží, nemusí být přijat.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí.

Poučení pro nepřijaté uchazeče

Lhůta pro odvolání jsou 3 pracovní dny PO PŘEVZETÍ DOPISU „Rozhodnutí o nepřijetí“, který Vám bude v následujících dnech zaslán.

Seznam uchazečů podle výsledků z 2. kola

poř. reg. číslovýsl. hodnocení
1.2022.26025.50přijat
2.2022.25625.00přijat
3.2022.26624.70přijat
4.2022.14224.50přijat
5.2022.22824.00přijat
6.2022.22222.40přijat
7.2022.15022.10nepřijat
8.2022.15522.00nepřijat
9.2022.24121.90nepřijat
10.2022.13821.80nepřijat
11.2022.25521.70nepřijat
12.2022.22421.50nepřijat
13.2022.11421.40nepřijat
14.2022.25821.30nepřijat
15.2022.13421.00nepřijat
16.2022.29320.60nepřijat

Seznam uchazečů, kteří nepostoupili do 2. kola

reg. číslo
2022.100nepřijat
2022.104nepřijat
2022.107nepřijat
2022.108nepřijat
2022.116nepřijat
2022.119nepřijat
2022.125nepřijat
2022.126nepřijat
2022.127nepřijat
2022.128nepřijat
2022.130nepřijat
2022.131nepřijat
2022.132nepřijat
2022.133nepřijat
2022.148nepřijat
2022.163nepřijat
2022.164nepřijat
2022.165nepřijat
2022.166nepřijat
2022.173nepřijat
2022.177nepřijat
2022.179nepřijat
2022.180nepřijat
2022.182nepřijat
2022.184nepřijat
2022.185nepřijat
2022.186nepřijat
2022.187nepřijat
2022.189nepřijat
2022.190nepřijat
2022.192nepřijat
2022.195nepřijat
2022.196nepřijat
2022.201nepřijat
2022.202nepřijat
2022.207nepřijat
2022.223nepřijat
2022.226nepřijat
2022.229nepřijat
2022.230nepřijat
2022.238nepřijat
2022.240nepřijat
2022.254nepřijat
2022.259nepřijat
2022.261nepřijat
2022.262nepřijat
2022.263nepřijat
2022.264nepřijat
2022.265nepřijat
2022.269nepřijat
2022.274nepřijat
2022.282nepřijat
2022.285nepřijat
2022.287nepřijat
2022.292nepřijat

Seznam uchazečů, u kterých bylo zastaveno přijímací řízení

reg. číslo
2022.129nepřijat
2022.161nepřijat
2022.183nepřijat
2022.267nepřijat
2022.268nepřijat
2022.270nepřijat
2022.275nepřijat
2022.276nepřijat
2022.286nepřijat

Seznam uchazečů, kteří se nedostavili

reg. číslo
2022.225nepřijat
2022.227nepřijat
2022.257nepřijat

Datum zveřejnění rozhodnutí: 5. 2. 2023

MgA. Pavel Maňásek
ředitel

Přesunout se na začátek