Rozhodnutí o přijetí – obor Hudba

Rozhodnutí o pořadí uchazečů podle výsledků ze 3. kola talentových zkoušek ze dne 27. 5. 2022

Obor vzdělání Hudba (82-44-P/01)

denní forma vzdělávání

Poučení pro přijaté uchazeče

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí
(tj. do 10. 6. 2022).
Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud uchazeč lhůtu nedodrží, nemusí být přijat.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí.

Seznam přijatých uchazečů

pořadíreg. číslovýsledek 
1.2022.3125,20přijat
2.2022.2924,20přijat
3.2022.2824,00přijat
4.2022.3222,60přijat
5.2022.3022,20přijat

Datum zveřejnění rozhodnutí: 27. 5. 2022

MgA. Pavel Maňásek
ředitel

Přesunout se na začátek