Školní Microsoft 365: konzervator.eu

Na této stránce je pouze krátké uvedení do toho, co lze od Microsoft 365 očekávat (Aplikace).

K školnímu cloudu Microsoft 365 se lze přihlásit zde . Pokud neznáte heslo, čtěte dál. Především Proces generování nového nebo zapomenutého hesla

Aplikace

Každý zaměstnanec i žák/student Konzervatoře může ze svého nebo školního zařízení (stolní počítač, notebook, tablet, mobil, …) používat svůj školní:

 • e-mail vytvořený podle šablony jmeno.prijmeni@konzervator.eu resp. evidencniCislo@konzervator.eu
 • OneDrive (pomyslný disk uživateli přístupný přes Internet pro všechna jím používaná zařízení)
 • OneNote, ClassBook (poznámkový sešit vyvinutý pro studenty a pedagogy, umožňující společnou online práci)
 • Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve verzi Office365 online
 • MS Teams (řídící pult týmové spolupráce umožňující používat předchozí nástroje, chat, audio a video komunikaci, plánování schůzek, sdílení dat a práci s nimi v jednom prostředí a datovém prostoru sharePointu)

Slovo „školní“ je podstatné. Uvedené nástroje jsou pro školy oproti edicím pro jednotlivce, domácnosti či firmy rozšířené o vlastnosti typické pro zakladní tým školy: třídu, která obsahuje základní stavební kámen – ClassNote, výborný prostředek pro pedagoga a studenta. Je to varianta OneNote s tím, že datový prostor studentů je zpřístupněn učiteli, avšak ne ostatním studentům (takže například nejde opisovat atp.)

Identita

Ve školním cloudu konzervator.eu každý zaměstnanec či žák Konzervatoře Brno (dále jen uživatel) může využívat aplikace Microsoft365, videokonference, plánovat a sledovat úkoly, ukládat a přijímat elektronickou poštu, dokumenty, e-knihy, audio-knihy, data, fotografie, audio nahrávky, videa… a to v podstatě z kteréhokoliv zařízení připojeného k Internetu, které má internetový prohlížeč či jinou aplikaci Microsoft365 a umožňuje ověřit identitu uživatele.

V cloudu a na Internetu vystupuje uživatel pod tzv. školním/pracovním účtem ve tvaru jmeno.prijmeni@konzervator.eu anebo 2018567@konzervator.eu. Tento účet je současně primární e-mailová adresa uživatele. Jedná se o (celosvětově) jedinečné pojmenování, které může uživatele na Internetu jednoznačně identifikovat, neboť uživatel se může přihlásit ke svému účtu právě a pouze se znalostí hesla, které si vygeneroval sám a nikomu ho nesděluje.

Generování hesla uživatelem je umožněno ověřením uživatele přes mobil „spárovaným“ s názvem jeho účtu. Uživatel přepíše zaslanou SMS do okna přihlašování  anebo reaguje na hovor se spárovaným mobilem. Má se samozřejmě za to, že mobil je v držení správného uživatele.

Postup, kdy k použití hesla je přidáno ověřeni přes mobil (tzv. dvoufaktorová autentizace), lze doporučit především pedagogům, kteří se přihlašují ve třídách před žáky.

Konzervatoř předpokládá, že ten, kdo se školním účtem pracuje, je právě a pouze uživatel, kterému orgány školy účet přidělily, a nikdo jiný jeho heslo nezná.

Proces generování nového nebo zapomenutého hesla

 1. Zadat ve web prohlížeči adresu http://portal.office365.com či https://portal.office365.com, většinou stačí zadat portal.office365.com
 2. V okně „Přihlásit se“, vybrat odkaz „Nezdařil se přístup k heslu?“ resp. „Nepamatuji si svoje heslo“
 3. V dalším okně „S jakým typem účtu potřebujete pomoc“, vybrat „Pracovní nebo školní účet“ !!!!
 4. Následuje skupina oken „Přihlaste se znovu do účtu“
  • V okně „Kdo jste?“ zadat účet jmeno.prijmeni@konzervator.eu bez diakritiky anebo evidenční číslo žáka či zaměstnance např. 2019523@konzervator.eu
  • V okně „ověřovací krok 1“ zvolit „Zavolat mi na mobilní telefon“ a zadat „spárované“ mobilní číslo
  • V okně „Zvolit nové heslo“ zadat dvakrát stejné heslo požadované složitosti
  • V okně „Přihlaste se znovu do účtu“ pokračovat na přihlášení.
 5. V okně „Zadat heslo“, zadat obnovené heslo.
 6. Pokud se objeví okno „Musí se zadat další informace“, pokračovat další
  • V okně Neztraťte  přístup ke svému účtu ověřit telefon pro ověřování  (spárovaný mobil), případně nastavit i E-mail pro ověření.
 7. V okně Zůstat přihlášen na školních PC doporučuji odpověď NE
 8. Toto okno by mělo být již okno Microsoft365 a mělo obsahovat logo Konzervatoře:

Školící materiály

Velmi mnoho školících materiálů a školení je poskytováno přímo na stránkách Microsoft365.

K obecnému přehledu je doporučujeme prostudovat. Jsou dostupné v textu či ve videu, pokud jsou videa v angličtině, je možné je spustit s titulky.

Přesunout se na začátek