Fotoarchiv školy

Ples konzervatoří 22.1.2009Slavnostní ples konzervatoří - Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 a Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3 - v KC Semilasso.

Plakát

Tento rok byl již v pořadí čtvrtý, kdy se Studentská rada konzervatoře Brno za spolupráce ředitelství a Taneční konzervatoře rozhodla zorganizovat ples obou těchto brněnských uměleckých škol. Stalo se tak především díky nově obměněné Studentské radě v čele s předsedou Zdeňkem Doležalem. Výsledkem spolupráce je nejen vynikající ples, ale spousta jiných záležitostí, týkajících se studentů a školy.

Ples proběhl 22. ledna 2009 v KC Semilasso. Pestrý program zajistili studenti obou konzervatoří. Plesu se zúčastnili nejen nadšení studenti, ale i spokojení pedagogové. Celým večerem provázela dechová hudba studentů brněnské Konzervatoře, skupina R-BOOM, cimbálová hudba a moderátorská dvojce Barbora Kamenská a Marek Ouda. Organizační tým se skládal z:

  • Zdeněk Doležal
  • Hana Novotná
  • Monika Adámková
  • Eva Hacurová
  • Weissová Lída
  • Menčíková Lenka
  • Zachovalá Vendula
  • Mynaříková Karla
  • Marek Fischer
  • Barbora Doleži

Za organizační tým bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci, všem profesorům a účinkujícím, kteří odvedli skvělý výkon. Také sponzorům, kteří vytvořili bohatou tombolu. Děkuji za trpělivost Mgr. Pavlu Zatloukalovi a MgA. Věře Daškové, s jejichž podporou se podařilo ples uskutečnit na vysoké úrovni a díky spokojenosti všech zúčastněných se na další ples můžeme těšit opět příští rok …

Zdeněk Doležal

předseda studentské rady

Přesunout se na začátek