Fotoarchiv školy

Brněnské klavírní mládíNa jaře roku 2007 účinkovali čerstvě ocenění brněnští laureáti klavírní soutěže AMADEUS na koncertě Konzervatoře Brno a tehdy vznikla idea společného koncertního vystoupení klavíristů z brněnských ZUŠ a konzervatoře. Díky podpoře a zájmu ředitele Pavla Kyncla, vstřícnosti vedení Filharmonie Brno a aktivní spolupráci oslovených zástupců Základních uměleckých škol se podařilo uvést tuto myšlenku v život s nadějí, že se stane pravidelnou tradicí v kulturním životě Brna. Vystoupení v krásném a inspirujícím prostředí Besedního domu s kvalitním nástrojem má být ušlechtilou odměnou všem, kteří klavíru věnují mnoho práce, času a nadšení a dosahují nadprůměrných výsledků. Chceme poukázat na důležitost a prospěšnost práce učitelů ZUŠ a provázanost s dalším stupněm studia klavíru na konzervatoři. Usilujeme o rozvíjení spolupráce brněnských uměleckých škol na různých stupních včetně předvedení jejich výsledků směrem k široké veřejnosti a o zdůraznění významu umění jako velkého bohatství v našem životě.
Přesunout se na začátek