Fotoarchiv školy

Ples konzervatoří 14.2.2008Před třemi lety mezi studenty vznikl nápad, že by Konzervatoř mohla uspořádat neziskový ples a to takový, který by uchvátil nejen studenty ale i pedagogy. Této myšlenky se ujala tehdejší Studentská rada Konzervatoře a s chutí se pustila do organizace. Škola pak přizvala Taneční konzervatoř jako spoluorganizátora plesu. A právě díky těmto událostem vznikla tradice, díky níž letos proběhl již třetí Ples brněnských Konzervatoří. Stalo se tak především díky nově obměněné Studentské radě v čele s předsedou Zdeňkem Doležalem, která úzce spolupracuje s ředitelstvím Konzervatoře. Výsledkem této spolupráce je nejen vynikající ples, ale spousta jiných záležitostí, týkajících se studentů a školy. Ples proběhl 14. února 2008 v KC Semilasso. Pestrý program zajistili studenti obou Konzervatoří jak v jednotlivých, tak i ve společných vystoupeních a soutěžích. Zúčastnili se ho nejen nadšení studenti, ale i spokojení pedagogové. Celým večerem provázela dechová hudba studentů brněnské Konzervatoře, skupina R-BOOM a moderátorská dvojce Marie Majkusová a Marek Ouda. Ke každému stolu byla přidána láhev vína a všichni se skvěle bavili. Za realizační tým bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci, všem profesorům a účinkujícím, kteří odvedli skvělý výkon a také sponzorům, kteří vytvořili bohatou tombolu. Děkuji za trpělivost Mgr. Pavlu Zatloukalovi a MgA. Věře Daškové. Ples proběhl na vysoké úrovni a díky spokojenosti všech zúčastněných se na další ples můžeme těšit opět příští rok … Zdeněk Doležal
Přesunout se na začátek