Pozvánka na koncert MKO 22. 3.

Zveme všechny studenty, zaměstance a přátele školy a Moravského komorního orchestru na koncert tohoto mimořádného tělesa, který se koná 22. března v 19:00 v koncertním sále.

Program:

Domenico Cimarosa: Koncert pro dvě flétny a orchestr G dur

Magdalena Plášková, Magdalena Macková 2. a 3. ročník – příčné flétny
pedagogické vedení: Mgr. Petra Matyusová

Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll

Matej Šabík 5. ročník – klavír
pedagogické vedení: Mgr. Eva Horáková

Moravský komorní orchestr
dirigent: MgA. Richard Kružík

— přestávka —

Camille Saint-Saëns: Karneval zvířat

klavíristky a klavíristé
herečky a herci 
– 2. ročník
Moravský komorní orchestr
(rozšířený o hráče na dechové nástroje)
dirigent: MgA. Richard Kružík

Přesunout se na začátek