Naše soubory v soutěži
„Antonín Dvořák mladým“

Děkujeme členům komorních souborů a jejich pedagogům za vynikající reprezentaci školy!

3.12.2022 – 4.12.2022, Praha

Jakub Černý, Jakub Smekal 2. a 3. ročník – klavír
Zlaté pásmo v 5. kategorii
pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas, MgA. Dominik Gál

Eliška a Tereza Horákovy 2. ročník – klavír
Zlaté pásmo v 5. kategorii a mimořádné ocenění za vynikající výkon
pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Karolína Soukalová, Barbora Šlézarová 4. ročník – klavír
Zlaté pásmo v 6. kategorii
pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Nella Mazáčová, Pavel Beck 5. ročník 5. ročník – klavír
Zlaté pásmo v 6. kategorii a mimořádné ocenění za vynikající provedení skladeb Jana Nováka
pedagogické vedení:
Mgr. Renata Bialasová

Teneramente Quartet
Terezie Graffová, Klára Graffová
 – 2. ročník, housle
Kateřina Kurandová – 2. ročník, viola
Linda Ziklová – 3. ročník, violoncello
Zlaté pásmo v kategorii 5b a zvláštní cena za provedení smyčcového kvartetu Jaroslava Krčka.
pedagogické vedení:
MgA. Štěpán Graffe

Arnau Petřivalský – 3. ročník, housle
Zuzana Plassová – 2. ročník, viola
Lukáš Mareček – 2. ročník, violoncello
Viktor Skýpala 1. ročník – klavír
Zlaté pásmo v kategorii 5a a mimořádné ocenění za provedení skladby E. W. Korngolda
pedagogické vedení:
Mgr. Miloš Vacek

Přesunout se na začátek