Výsledky Soutěžní přehlídky konzervatoří – smyčce

Velká gratulace všem studentům, studentkám a pedagogům oddělení strunných nástrojů a samozřejmě také korepetitorům a korepetitorkám, kteří přivezli ceny a ocenění ze Soutěžní přehlídky konzervatoří!

43. Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na smyčcové nástroje 2022

18.11.2022 – 20.11.2022, Praha

Štěpánka Plocková 5. ročník – violoncello
1. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Miroslav Zicha
Klavírní spolupráce:  MgA. Radka Hreňová

Arnau Petřivalský 3. ročník – housle
2. cena ve 2. kategorii
Cena za nejlepši interpretaci povinné skladby

Pedagogické vedení: MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.
Klavírní spolupráce:  Mgr. Miriam Zuziaková

Lukáš Mareček 2. ročník – violoncello
2. cena v 1. kategorii
Pedagogické vedení: Václav Horák
Klavírní spolupráce:  MgA. Irena Marečková

Iveta Cibulová 4. ročník – violoncello
2. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: Václav Horák
Klavírní spolupráce:  MgA. Helena Fialová

Zuzana Dulíčková 5. ročník – kontrabas
2. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: prof. MgA. Miloslav Jelínek
Klavírní spolupráce:  MgA. Pavel Těšík

George Jacob Kellner 4. ročník – kontrabas
2. cena ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Martin Šranko
Klavírní spolupráce:  MgA. Irena Marečková

Aleš Baránek 2. ročník – housle
Čestné uznání v 1. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Suk
Klavírní spolupráce:  Mgr. Eva Tesařová

Radovan Siman 4. ročník – housle
Čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.
Klavírní spolupráce:  Mgr. Miriam Zuziaková

Markéta Prudilová 4. ročník – violoncello
Čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. David Hrubý
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

Přesunout se na začátek