Program 10. ročníku Brněnských smyčcových kurzů

Brněnské smyčcové kurzy 2022

Radostně se smyčcem – prázdninové rozehrávání“

10. ročník, 22. 8. – 28. 8. 2022, Konzervatoř Brno

Program:

Pondělí 22. 8. 2022

16.00 – 18.00 Příjezd a prezentace účastníků (Konzervatoř Brno, třída Kpt. Jaroše 45)

Ubytování na Církevním domově mládeže Petrinum, Veveří 462/15, Brno

Vyzvednutí a uhrazení stravenek na obědy v restauraci Ponava (naproti budově konzervatoře)

14.30 – 17.30 Masterclass prof. Milana Vítka (Malý sál č. 12)

18.00 Slavnostní zahájení kurzů, seznámení s programem, domluva konzultací (Koncertní sál Leoše Janáčka, Konzervatoř Brno)

Úterý 23. 8. 2022

7.30 – 8.15 Snídaně (Petrinum)

8.45 – 10.00 Zkouška orchestru Piccoli archi – mladší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

9.30 – 11.30 Masterclass prof. Milana Vítka (Malý sál č. 12)

10.15 – 11.45 Zkouška orchestru Archi classici – starší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

10.00 – 12.00 Program pro mladší účastníky „Putování s liškou Bystrouškou“ (baletní sál)

12.00 – 14.00 Oběd v restauraci Ponava

12.30 – 14.00 Zkouška orchestru Archi romatici – starší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

13.00 – 15.00 Program pro mladší účastníky „Putování s liškou Bystrouškou“(baletní sál)

13.00 – 15.00 Masterclass prof. Milana Vítka (Malý sál č. 12)

14.00 – 16.00 Relaxační cvičení (tělocvična), cvičení ve skupinách dle rozpisu

19.00 Koncert festivalu Netradiční hudební večery; Sál Leoše Janáčka

„Večer s houslemi a harfou“ Ivana Víšková-housle, Ivana Švestková-harfa

Středa 24. 8. 2022

7.30 – 8.15 Snídaně (Petrinum)

8.45 – 10.00 Zkouška orchestru Piccoli archi – mladší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

9.30 – 11.30 Masterclass prof. Milana Vítka (Malý sál č. 12)

10.15 – 11.45 Zkouška orchestru Archi classici – starší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

10.00 – 12.00 Program pro mladší účastníky „Putování s liškou Bystrouškou“ (baletní sál)

12.00 – 14.00 Oběd v restauraci Ponava

12.30- 14.00 Zkouška orchestru Archi romatici – starší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

13.00 – 15.00 Program pro mladší účastníky „Putování s liškou Bystrouškou“ (baletní sál)

13.00 – 15.00 Masterclass prof. Milana Vítka (Malý sál č. 12)

14.00 – 16.00 Relaxační cvičení (tělocvična), cvičení ve skupinách dle rozpisu

18.00 Beseda s uměleckým hostem kurzů prof. Milanem Vítkem; Malý sál (č. 12)

Čtvrtek 25. 8. 2022

7.30 – 8.15 Snídaně (Petrinum)

8.45 – 10.00 Zkouška orchestru Piccoli archi – mladší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

9.30 – 11.30 Masterclass prof. Milana Vítka (Malý sál č. 12)

10.15 – 11.45 Zkouška orchestru Archi classici – starší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

10.00 – 12.00 Návštěva programu a výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu

v Moravské galerii v Brně (mladší účastníci bez účasti rodičů, vstupné 60 Kč)

12.00 – 14.00 Oběd v restauraci Ponava

12.30- 14.00 Zkouška orchestru Archi romatici – starší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

13.00 – 15.00 Program pro mladší účastníky „Putování s liškou Bystrouškou“ (baletní sál)

13.00 – 15.00 Masterclass prof. Milana Vítka (Malý sál č. 12)

14.00 – 16.00 Návštěva programu a výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu

v Moravské galerii v Brně (starší účastníci bez účasti rodičů, vstupné 60 Kč)

14.00 – 16.00 Relaxační cvičení (tělocvična), cvičení ve skupinách dle rozpisu

19.00 Večer festivalu Netradiční hudební večery; Sál Leoše Janáčka

„VÁŠA PŘÍHODA, opomíjená legenda minulého století“

Přednáška Pavly Žílové, předsedkyně Institutu Váši Příhody,

Lada Kincová-housle, Matěj Šabík-klavír (posluchači brněnské konzervatoře)

Pátek 26. 8. 2022

7.30 – 8.15 Snídaně (Petrinum)

8.45 – 10.00 Zkouška orchestru Piccoli archi – mladší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

10.00 – 11.30 Setkání s mistrem houslařem Bronislavem Bursíkem (Malý sál č. 12)

10.15 – 11.45 Zkouška orchestru Archi classici – starší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

12.00 – 14.00 Oběd v restauraci Ponava

12.30- 14.00 Zkouška orchestru Archi romatici – starší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

13.00 – 15.00 Program pro mladší účastníky „Putování s liškou Bystrouškou“ (baletní sál)

14.00 – 16.00 Relaxační cvičení (tělocvična), cvičení ve skupinách dle rozpisu

Sobota 27. 8. 2022

7.30 – 8.15 Snídaně (Petrinum)

8.45 – 10.00 Zkouška orchestru Piccoli archi – mladší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

10.15 – 11.45 Zkouška orchestru Archi classici – starší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

10.00 – 12.00 Program pro mladší účastníky „Putování s liškou Bystrouškou“ (baletní sál)

12.00 – 14.00 Oběd v restauraci Ponava

12.30- 14.00 Zkouška orchestru Archi romatici – starší účastníci (Sál HDO, 3. patro)

13.00 – 15.00 Program pro mladší účastníky „Putování s liškou Bystrouškou“ (baletní sál)

14.00 – 16.00 Relaxační cvičení (tělocvična), cvičení ve skupinách dle rozpisu

16.00 Odpolední koncert účastníků kurzů (Sál Leoše Janáčka)

19.00 Koncert festivalu Netradiční hudební večery; Uměleckoprůmyslové muzeu, Husova 14

„Život v Novém světě“ Kristina Fialová-viola, Graffovo kvarteto

Neděle 28. 8. 2022

7.30 – 8.15 Snídaně (Petrinum)

10.00 – 12.00 Generální zkouška orchestrů (Atrium Iva Možného, FSS, Joštova 10 )

12.00 – 13.30 Oběd v restauraci Ponava

14.00 Slavnostní závěrečný koncert

Účinkují orchestry účastníků kurzů, slavnostní předání diplomů.

Rozloučení, odjezd účastníků.

Změna programu vyhrazena.

Rozvrh individuálních konzultací pro aktivní účastníky bude stanoven na základě osobní domluvy s vybraným pedagogem po zahájení kurzů 22. 8. 2022.

Přesunout se na začátek