Uspěch naší houslistky v Kocianově soutěži

Blahopřejeme naší houslistce Ludmile Špaček Darunchai k úspěchu v prestižní Kocianově houslové soutěži, který se konal 2. – 6. 5. 2022

Ludmila Špaček Darunchai  1. ročník – housle
Čestné uznání III. stupně ve 2. kole 4. kategorie
Pedagogické vedení: MgA. Jiří Pospíchal Ph.D.
Klavírní spolupráce: MgA. Zuzana Krumlová

Přesunout se na začátek