Zahájení školního roku 2022/23 – pedagogové

Zahájení školního roku proběhne 29. srpna 2022 na jednotlivých odděleních dle pokynů vedoucího oddělení.

Pedagogická rada proběhne v úterý 30. srpna 2022 v 10.00 hod. v koncertním sále.

Přesunout se na začátek