25. Mezinárodní soutěž Bohdana Warchala ve hře na smyčcové nástroje

Gratulujeme Ludmile Špaček Darunchai, Radovanu Simanovi, MgA. Jiřímu Pospíchalovi (pedagogické vedení), Mgr. Zuzaně Krumlové a Mgr. Miriam Zuziakové (klavírní spolupráce) k umístění v prestižní 25. Mezinárodní soutěži Bohdana Warchala ve hře na smyčcové nástroje, která se konala 19. – 23. 6. 2022 v Dolnom Kubíne.

Ludmila Špaček Darunchai  1. ročník – housle
5. cena v kategorii III. housle

Radovan Siman 3. ročník – housle
Čestné uznání v kategorii IV. housle

Přesunout se na začátek