Úspěch našich studentů na mezinárodní soutěži

Blahopřejeme houslistce Ladě Kincové (2. ročník), Mateji Šabíkovi (klavír, 4. ročník) a MgA. Štěpánu Graffovi k úspěchu na 12. Mezinárodní soutěži k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“ 2022. V tvrdé mezinárodní konkurenci získali 2. cenu v 1. kategorii (1. nebyla udělena) a Lada s Matejem byli vybráni k vystoupení na koncertě vítězů, kda zahráli druhé duo Z domoviny Bedřicha Smetany.

Přesunout se na začátek