Výsledky zkoušek do vyšších ročníků a přestupů pro školní rok 2022/2023

obor vzdělání HUDBA (82-44-P/01), denní forma vzdělávání

registrační číslovýsledek
2022.013přijat
2022.014přijat
2022.016přijat
2022.017přijat
2022.018přijat
2022.022nepřijat
2022.023přijat
2022.024přijat
2022.025přijat
2022.026přijat
2022.027nepřijat
nedostavil se 
2022.020nepřijat
odstup 
2022012nepřijat
2022015nepřijat
2022019nepřijat
2022021nepřijat

V Brně dne 25. 5. 2022

MgA. Pavel Maňásek
ředitel školy

Přesunout se na začátek