Úspěchy našich studentů v Ostravě

Gratulujeme všem studentům, jejich pedagogům a korepetirorům k úspěšné reperezentaci školy na soutěži Pro Bohemia 2022, která se konala 8. – 10. 4. 2022 v Ostravě.

20. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2022 v oborech hra na dechové nástroje žesťové, hra na klavír a zpěv

Jakub Černý 1. ročník – klavír
1. cena ve 3. kategorii a titul laureáta
Pedagogické vedení: Mgr. Inna Aslamas

Barbora Ticháčková 3. ročník – trubka
1. cena ve 3. kategorii a titul laureáta
Pedagogické vedení: Mgr. František Kříž

Tomáš Klusák 2. ročník – trubka
1. cena ve 3. kategorii a titul laureáta
Pedagogické vedení: MgA. Josef Cecava

Radim Gala 3. ročník – trombon
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek

Ondřej Čechovský 1. ročník – trombon
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. František JeřábekMgA. Jan Pospíšil

Jan Neužil 1. ročník – trubka
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Josef Cecava

Vít Štěpánek 1. ročník – trubka
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Josef Cecava

Martin Weidinger 2. ročník – tuba
2. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. art. Pavel Bureš, MgA. Metoděj Dvořák

Štěpán Kudela 5. ročník – trubka
3. cena ve 4. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. František Kříž

Michael Dzieža 4. ročník – trombon
Čestné uznání ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek

Tomáš Netopil 4. ročník – trombon
Čestné uznání ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek

František Pavelka 1. ročník – trombon
Čestné uznání ve 2. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. Ivo NavrátilMgr. František Jeřábek

Pavel Prkna 3. ročník – trubka
Čestné uznání ve 3. kategorii
Pedagogické vedení: Mgr. František Kříž

Přesunout se na začátek