Brněnské klavírní kurzy 2022
„Prázdninové rozehrávání“

neděle 21. 8. až sobota 27. 8. 2022, Konzervatoř Brno

Vážení kolegové, milí mladí klavíristé,
rádi bychom Vás informovali, že i v roce 2022 otevíráme brněnské klavírní kurzy „Prázdninové rozehrávání“. Kurzy probíhají v prostorách Konzervatoře Brno.

Kuryz jsou určeny nejen mladým klavíristům všech věkových a výkonnostních kategorií, budoucím profesionálům a nadšeným amatérům, ale i jejich pedagogům a rodičům.

Cílem je též nastartování zájmu žáků před začátkem školního roku.

Náplň „Prázdninového rozehrávání“:

  • Individuální klavírní lekce pod vedením odborného lektora – pedagoga konzervatoře
  • Sborový zpěv jako důležitá součást školení hudebníka – instrumentalisty
  • Festival „Čtyři setkání s hudbou 2022“ – dva večerní koncerty, odpolední interaktivní seminář a závěrečný koncert účastníků.
  • Lekce cvičení „Jóga pro hudebníky“
  • „Varhany na zkoušku“, „Cembalo na zkoušku“
  • Tematická exkurze věnovaná Leošovi Janáčkovi

Na prázdninové kurzy může být navázáno ve školním roce konzultacemi při Klavírních sobotách nebo účastí v Kurzech mladých talentů – všechny další informace najdete na webových stránkách Konzervatoře Brno.

Těšíme se na Vás!

PODROBNOU INFORMACI VČETNĚ PŘIHLÁŠKY NAJDETE ZDE 

Přesunout se na začátek