Pravidla pro návštěvníky konzultací a dalších akcí pořádaných v budově Konzervatoře Brno

Návštěvníci konzultací a dalších akcí pořádaných v budově školy mají povolen vstup přes vrátnici (mimo koncertů v Koncertním sále L. Janáčka) a jsou povinni dodržovat platná protiepidemická opatření, zejména:

  • předložit na vrátnici potvrzení ON (očkování-prodělaná nemoc) – nově neakceptujeme testy!
  • mít ve všech prostorách školy nasazený respirátor – výjimkou je zpěv a hra na dechové nástroje v rámci konzultace
Podrobná pravidla pro návštěvníky najdete tady

22. listopadu 2021                                                           

MgA. Hana Kobzová
statutární zástupce ředitele

Přesunout se na začátek