1. cena na mezinárodní houslové soutěži

Gratulujeme houslistovi Arnauovi Petřivalskému, který získal 1. cenu na IX. ročníku Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky!

Arnau Petřivalský 2. ročník – housle
1. cena ve 4. kategorii
Zvláštní ocenění za interpretaci díla Bohuslava Martinů
Cena předsedy poroty
Ocenění Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Pedagogické vedení: MgA. Jiří Pospíchal Ph.D. 
Klavírní spolupráce: 
Mgr. Miriam Zuziaková

Soutěž se konala ve dnech 22.10. – 24.10.2021 v Praze.

Přesunout se na začátek