Pravidla pro návštěvníky koncertů a divadelních představení Konzervatoře Brno

Koncerty

Návštěvníci koncertů, které se konají v Koncertním sále Leoše Janáčka, mají povolen vstup pouze vchodem z ulice Lužánecká a jsou povinni dodržovat platná protiepidemická opatření, zejména:

  • předložit při vstupu potvrzení ON (očkování-prodělaná nemoc) – nově neakceptujeme testy!
  • mít ve všech prostorách školy nasazený respirátor

Aktuálně platná pravidla pro návštěvu koncertů najdete tady:
https://covid.gov.cz/situace/kultura/koncerty

V Koncertním sále Leoše Janáčka je samozřejmě konzumace jídel a nápojů zakázána!

Divadelní představení

Návštěvníci divadelních představení, pořádaných v budově školy mají povolen vstup přes vrátnici a jsou povinni dodržovat platná protiepidemická opatření, zejména:

  • předložit na vrátnici potvrzení ON (očkování-prodělaná nemoc) – nově neakceptujeme testy!
  • mít ve všech prostorách školy nasazený respirátor


Aktuálně platná pravidla pro návštěvu divadelních představení najdete tady: https://covid.gov.cz/situace/kultura/divadla

22. listopadu 2021                                                           

MgA. Hana Kobzová
statutární zástupce ředitele

Přesunout se na začátek