Brněnské klavírní kurzy 2021
„Prázdninové rozehrávání“

Konzervatoř Brno, neděle 22. 8. až sobota 28. 8. 2021

Kurzy jsou určeny mladým klavíristům všech věkových a výkonnostních kategorií, budoucím profesionálům i nadšeným amatérům. Cílem je též nastartování zájmu žáků před začátkem školního roku.

Aktivní účastník – má nárok na účast v celém programu kurzů včetně individuálních klavírních lekcí. 
Rekreační účastník – má nárok na účast v celém programu kurzů bez individuálních klavírních lekcí.
Doprovod – upozorňujeme, že za nezletilé účastníky nemohou organizátoři přebírat zodpovědnost, proto je potřebný dospělý doprovod, může to být též rekreační účastník. Doprovod má nárok zúčastnit se čtyř akcí festivalu a koncertů jak klavírních, tak i smyčcových kurzů.

Na prázdninové kurzy může být navázáno ve školním roce konzultacemi při Klavírních sobotách nebo účastí v Kurzech mladých talentů – vše najdete na www.konzervatorbrno.eu.

Náplň „Prázdninového rozehrávání“:

  • Individuální klavírní lekce pod vedením odborného lektora – pedagoga konzervatoře
  • Sborový zpěv jako důležitá součást školení hudebníka – instrumentalisty
  • Lekce cvičení „Jóga pro hudebníky“
  • Tematická exkurze, spojená s kulturou města Brna
  • Další aktivity
  • Festival „Čtyři setkání s hudbou 2021“ – dva večerní koncerty, odpolední výukový seminář a závěrečný koncert účastníků.

PODROBNÉ INFORMACE VČETNĚ PŘIHLÁŠKY NAJDETE ZDE.Poslední úprava této stránky – Pavel Bureš, 21. 5. 2021 15:22.

Přesunout se na začátek