Koncert našich studentů s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín 23. 4. 2021

Podívejte se na video z vynikajícího koncertu našich studentů Víta Janečky a Kamily Ozerové.

Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur
Vít Janečka – housle

Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll, op. 23
Kamila Ozerova – klavír

dirigent Leoš Svárovský
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

Vedení Konzervatoře Brno upřímně děkuje Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně za příkladnou uměleckou spolupráci a neocenitelnou možnost pořízení nahrávky našich letošních nejlepších absolventů Víta Janečky a Kamily Ozerové.
Zvláštní poděkování patří panu řediteli Filharmonie Bohuslava Martinů Josefu Němému, panu dirigentovi Leoši Svárovskému, všem hráčům orchestru a členům realizačního týmu zlínské filharmonie, za vřelou ochotu a projev úžasného pochopení prvního setkání našich absolventů se spoluprací s profesionálním orchestrem.
Obracím se s vděčností i na Nadační fond Antonína Moravce, za podporu našich absolventů.
Závěrem patří velké uznání profesoru naší školy Richardu Kružíkovi za obrovský kus organizační práce při přípravě této výjimečné akce.

Pavel Maňásek, ředitel školyPoslední úprava této stránky – Pavel Bureš, 21. 5. 2021 15:36.

Přesunout se na začátek